Ladin: Bože sve kako si rekao

Obavezna lektira

Bože sve kako si rekao
Čuvaj se čuvat ću te čuvaj se Ilija

Ne idi u karantin
Kuga je
Ni u rat
Ostari prije
Ni u pustinju
Glad je tamo
Sve sve kako sam ti rekao
Čuvaj se čuvat ću te Ilija

Činih
I sad još jedanput red:

Da čuvaš me
Dok zapovijed kršim

Jer je narod moj obolio
Jer je rat ga opustošio
I jer se u pustinji zagubio
I ja moram za njim
Moram za njim.
U rat u pustinju u karantin

Ilija Ladin

Ladin: Kavu na Balzacu