Portal slobode NOMAD je neprofitni medij – online od 9. maja 2018. godine.

NOMAD promovira ideju društva u kojem svi građani imaju neotuđivo pravo na slobodu (mišljenja, djelovanja, govora, čitanja, pisanja i kretanja).

Smrt fašizmu, a narodu šta izabere!
 
Redakcija

Đana Karavdić
Lamija Begagić
Almir Muhamedbegović
Ferida Duraković
Edin Zubčević

Web
Bezbeli

Odgovorni urednik
Edin Zubčević

NOMADi

 • Selma Asotić
 • Mina Bašić
 • Hrvoje Batinić
 • Lamija Begagić
 • Milivoj Bešlin
 • Darko Cvijetić
 • Samir Čulić
 • Amra Čusto
 • Zoran Ćatić
 • Lidija Deduš
 • Dženat Dreković
 • Ferida Duraković
 • Andrej Đerković
 • Lemana Filandra
 • Predrag Finci
 • Nenad Fišer
 • Faruk Hadžić
 • Nihad Hasanović
 • Refik Hodžić
 • Hajrudin Hromadžić
 • Enes Huseinčehajić
 • Namir Ibrahimović
 • Almir Imširević
 • Đana Karavdić
 • Aleksej Kišjuhas
 • Jovana Kolarić
 • Sanjin Latifić
 • Vesna Ljubić
 • Tomislav Marković
 • Semezdin Mehmedinović
 • Nedad Memić
 • Almir Muhamedbegović
 • Muhamed Muminović
 • Damir Ovčina
 • Vuk Rodić
 • Dragoljub Stanković
 • Mile Stojić
 • Amer Sulejmanagić
 • Faruk Šehić
 • Enes Škrgo
 • Bojan Tončić
 • Dubravka Ugrešić
 • Miha Zadnikar
 • Berko Zečević
 • Nedim Zlatar
 • Edin Zubčević
 • Valerijan Žujo
 • Emina Žuna

Portal za čitanje a ne za klikanje.

Tel: 033 550 480
Fax: 033 550 481
E-mail: [email protected]
Web: www.nomad.ba
Facebook page

Stavovi saradnika ne odražavaju nužno stavove redakcije portala slobode NOMAD.

Tekstovi i ostali sadržaji na portalu slobode NOMAD, u vlasništvu su portala, osim ako nije drugačije naznačeno.

Preuzimanje sadržaja u dijelu ili cjelini NIJE DOZVOLJENO bez pismene saglasnosti portala slobode NOMAD. Bilo kakva vrsta korištenja fotografija portala slobode NOMAD nije dozvoljena.

Ukoliko su bilo koji na portalu objavljeni članak ili fotografija u suprotnosti sa zakonom o autorskim pravima, molimo da nas kontaktirate kako bismo uklonili sporni sadržaj. 


ISSN: 2637-2894
Sva prava pridržana. (c) NOMAD 2018-2024