foto: Dženat Dreković/NOMAD

Amer Sulejmanagić 1961-2024

Danas je u 64. godini preminuo Amer Sulejmanagić, arhitekta i historičar, stručni savjetnik Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo i saradnik portala slobode NOMAD.

Bio je po mnogo čemu izuzetan a samozatajan čovjek. Sarađujući s Amerom uvijek smo učili. Zahvalni smo i privilegovani da smo ga poznavali.

Sulejmanagić je autor knjige Bosansko novčarstvo srednjeg i ranog novog vijeka (1164-1689) objavljene prošle godine.

Dženaza će se obaviti u utorak 18. juna 2024. godine u 14.00 sati na Bakijskom mezarju Faletići 2.

Amer Sulejmanagić