Zubčević: Moralna dijagonala
Bašić: Sahrana
Ti si ruža
Isaković: Božija kazna
Aslı
Mučenje nadom
Bašić: Hvar
Veliki diktator u Sarajevu
Savršenstvo hiljadu listova
Somuk
Skriveni dragulj Pariza
Vojo Šindolić
Vlado Džihan
Brian Eno
Mary Halvorson