Reklama u vrijeme korone
Smrtonosni Modus gluperandi
Fadile, odlazi. Vodite ga!
Testiranje nakon smrti
Sidran: Ne mogu da zaspim
RegionElle: Anja Golob
Céline: Fragmenti pisama
Bektaš: Skaska o mišu
Vojo Šindolić
Vlado Džihan
Brian Eno
Mary Halvorson