Balkan, plavo srce Evrope

U predstojećim godinama na Balkanu se planira izgradnja više od 3.000 novih hidroelektrana.

Danas će u Sarajevu biti prikazan film Plavo srce (Blue Heart) koji dokumentira pokušaje uništavanja posljednjih evropskih čistih i netaknutih rijeka – onih na Balkanu.

Na Balkanskom poluotoku već postoje 1.003 hidroelektrane, a u predstojećim godinama planira se izgradnja više od 3.000 novih hidroelektrana, dok je njih 188 već u izgradnji. Polovina budućih objekata (1.500) bit će izgrađena u zaštićenim zonama, od toga 118 u nacionalnim parkovima. 

Većina od 91% budućih energetskih objekata čine male hidroelektrane koje preusmjeravaju tokove rijeka predstavljajući opasnost od isušivanja postojećih riječnih korita. Istraživanja pokazuju da veliki broj malih hidrolektrana u konačnici čini veću štetu po okoliš od velikih energetskih objekata.

Iako koriste obnovljivi izvor energije, hidroelektrane i njihove brane nanose nepovratnu štetu rijekama, biljnom i životinjskom svijetu te prijete opstanku životinjskih vrsta poput ugrožene vrste balkanskog risa u Makedoniji.

Film Plavo srce dokumentira borbu za najveću netaknutu rijeku u Europi, Vjosu u Albaniji kao i borbu žena Kruščice koje i dalje vode bitku za očuvanje ove bosanskohercegovačke rijeke.

„Na Balkanu kuca plavo srce Evrope. Ali ukoliko ne budemo obraćali pažnju, sve bi to moglo biti uništeno zbog profita, korupcije i ignorisanja“, kaže Ulrich Eichelmann, direktor austrijske organizacije RiverWatch koja zajedno sa Centrom za životnu sredinu (CZZS) u Sarajevu organizira 1. Evropski samit o rijekama u okviru kojeg će film biti i prikazan.

Plavo srce će biti prikazano danas u 17.45 u Kinu Meeting Point a nakon filma bit će održana debata na koju su pozvani Edina Đapo, federalna ministrica zaštite okoliša i turizma, Amer Mrako ministar prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona, predstavnici nekih od kompanija koje su izgradile ili pokušavaju da grade male hidroelektrane u BiH kao i predstavnici ambasada zemalja iz kojih dolaze neke od kompanija koje grade male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini.