foto: Dženat Dreković/NOMAD

Duraković: April je

Trpno stanje

i život nelijep; mrtva zemlja odjednom vampir
diše, diše, diše, i sa njom dišu
mrtve duše, skladno
po diktatu najokrutnijeg mjeseca;
žude u cvijeće ljupko da se smjeste!

Ogledala u sobi vrpolje se
zagledajući u zastravljene oči staraca,
u nijemi strah staraca želju unoseć’
da se diše, diše, diše…

Cijelo je nebo stalo
u prljavu baricu kiše.

Ferida Duraković