Duraković: Dvije posvećene pjesme

"Povedi me u Santo Domingo" i "Možda je prošao život cio"

POVEDI ME U SANTO DOMINGO 

Mehmedu Begiću

Povedi me u Santo Domingo! 
Tamo nema Bošnjaka, Hrvata ni Srba 
Tamo ima ljepote
Koja je davno preživjela svaki rat

A gdje je Santo Domingo? 
U plesnim koracima tvojih žena?
Pjeva li o Santo Domingu 
Leonard Cohen?

Povedi me u Santo Domingo!

Mehmede,
Koji se sav u znoju budiš
U beskrajnim daljinama

Ustani sine Mehmede 
Seja će te daviti 
Daviti
Majka će ti srce vaditi
Domovina

Povedi me u Santo Domingo!
Ponijeću za te kruh i vino iz 
Mostara najljepšega grada

Kad iz daljine gledaš 

Bolje vidimo oboje

Povedi me u Santo Domingo!
Mehmede

Ima li i tamo kuća 
Sa čijih ti slijepih prozora mašu

zavjese umjesto zastava?

(Sarajevo, maj 2019)

***

MOŽDA JE PROŠAO ŽIVOT CIO

Grafika Amele Hadžimejlić

Možda je prošao život cio… 
A ja čekam još

Na brdašcu jednom
Što okruženo vodom je i jâlom
Voda potapa, jâl ubija

Tri drvca Božija kao
Tri djeteta bezdomna
Tri mala Isusa
Čekaju devet mudraca
Nakon potopa čekaju barku

Uzmi nas, Veliki, Ti koji uzimaš 
Tako dobro i zauvijek!

Iz ruke moje vode se napij
Tvoja voda za moju vodu
Za Tebe je čuvam
Da napiješ se kad 
U barki mi priđeš
Umoran od svijeta ovakvog

A možda je prošao život cio?
Ja još čekam ispod tri 
drvca drhtava
držeći skupljene šake
pune odanosti i vode:
Voda moja za tvoju vodu 
mladosti
Oda moja za tvoju odu 
radosti 

Kad s barkom priđeš
Da ne potopiš mene i tri 
Drvca bezdomna

Ti jedini znaš:
Možda je već prošao život cio

(Sarajevo, maj 2019)

Zlatar: Odjeci budućnosti
Deduš: Nedjeljni izlet
Rodić: Osuđenik
Dragojević: Prizor