Krleža: Smrt karnevala

Obavezna lektira

Past će sve maske
međ četiri crnolakirane daske
gdje kraljevi i hulje
u crno bulje.

Tako titra cilik violina
u cjelova plimi i poplavi vina,
a žalosna i modra Pepelnica je pala
do nogu mrtvog princa
Karnevala.

Past će sve maske
međ četiri crnolakirane daske
gdje kraljevi i hulje
u crno bulje.

Miroslav Krleža

Krleža: Snijeg
Krleža: O elementima
Krleža: Jesenja pjesma
Krleža: Povratak…