M. Berber

Muzičko naslijeđe Bosne u Los Angelesu

Kolekcija Ankice Petrović sa više od 200 audio zapisa dio je važnog etnomuzikološkog projekta UCLA-a.

Pet godina rada profesionalaca etnomuzikološke arhive UCLA-a (University of California, Los Angeles) kulminiralo je objavljivanjem 58 historijski važnih kolekcija audio i drugih snimaka sa terena.

Projekat Ethnomusicology: Global Field Recordings čini ukupno 15.000 muzičkih zvučnih zapisa i intervjua, nastalih širom svijeta, uključujući video snimke kao i fotografije i druge dokumente sada dostupne stručnoj publici – studentima, profesorima i univerzitetima.

U kolekciji se nalazi i 214 snimaka iz zbirke Ankice Petrović koja je do novembra 1992. godine predavala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, karijeru je nastavila kao gostujuća profesorica na brojnim američkim univerzitetima da bi mirovinu dočekala kao redovna profesorica na prestižnom UCLA-u. Tokom karijere stekla je veliki međunarodni ugled a njezina arhiva, sada dostupna i putem interneta, ima neprocjenjiv značaj jer se radi o terenskim zapisima nastalim u decenijama prije rata koji je donio dramatične demografske promjene i, uz sve ostalo, trajno izmijenio etnomuzikološki pejzaž Bosne i Hercegovine. Stručnjaci će imati priliku upoznati i istraživati raznoliko i privlačno muzičko naslijeđe koje uključuje i duhovnu i svjetovnu muziku svih konfesija iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Zbirka Ankice Petrović, koja je dio ovog obimnog projekta važnog za proučavanje muzičkog naslijeđa i Bosne i Hercegovine, sadrži audio zapise mevluda, zikrova, misa, himni, pjesama, napjeva i razgovora snimljenih u periodu od oktobra 1971. do aprila 1996. godine. Mali dio ovih snimaka objavio je 1993. godine Smithsonian Institute u okviru edicije Smirhsonian/Folkways Recordings na CD-u Bosnia: Echoes From an Endangered World koji je još uvijek u distribuciji. Novinar Newsweeka je u osvrtu na ovo izdanje napisao da je ovo „harmoničan susret Istoka i Zapada, ali samo u muzici.“

Osim kolekcija Ankice Petrović, Ethnomusicology: Global Field Recordings donosi još 57 zbirki snimaka nastalih u proteklih 60 godina, poput audio zapisa sa Jave koje je snimio Mantle Hood, osnivač Instituta za etnomuzikologiju na UCLA-u, ili zvučnih snimaka iz Gane, Nigerije, sa Tajlanda, Jamajke, iz Kurdistana, Irana, Papue Nove Gvineje.