Ismar Čirkinagić: Ocean Europe

Umjetnički rad o državnim simbolima kao “primitivnim elementima za akumuliranje nacionalnih osjećanja.”

U Collegiumu Artisticumu do 18. jula otvorena je izložba Ismara Čirkinagića, Prijedorčanina koji od ratnih godina živi i radi u Danskoj gdje gradi uspješnu umjetničku karijeru.

Sarajevska izložba njegovo je prvo predstavljanje u domovini i to nimalo slučajno radom koji propituje nacionalne identitete. 50 radova velikog formata predstavlja fotografije načinjene bez fotoaparata, u okviru ciklusa Ocean Europe, rada sa naglašenim socijalnim i političkim umjetničkim angažmanom.

Kako autor pojašnjava na svojoj web stranici, koncept rada inspirisali su Substratum, Nudes i Thomas Ruff, a motivi i fileovi preuzeti su sa interneta i naknadno kompjuterski obrađeni.

Čirkinagićevi apstraktni konceptualni radovi predstavljaju zastave evropskih zemalja, odnosno svaka od zastava predstavljena je jednom bojom koja je određena kao srednja vrijednost svih boja pojedinačne zastave određena pomoću kompjuterskog programa i u konačnici predstavljene jednobojnim pravougaonikom na foto papiru.

Umjetnik ovim radom propituje pojam nacionalnog identiteta, legitimnosti društvenopolitičkih struktura koju te zastave predstavljaju, odnosno same države te pokušava stvoriti prostor za diskusiju o ulozi anarhizma u savremenom društvu.

Dekonstrukcijom zastava kao nacionalnih simbola, Čirkinagić propituje evropske vrijednosti koje se suprotstavljaju “okeanskom osjećaju” koji nadilazi nacionalne granice. 

“Okeanski osjećaj je kratko i intenzivno iskustvo kada pojedinac doživljava bezgraničnost a ujedno i jedinstvo sa svijetom oko sebe, gdje su granice ega izbrisane, kao i subjektivna percepcija svijeta. To je trenutak duhovne uzvišenosti koja je rezultat trijumfalnog iskustva vječnosti. U naletu ovakvih emocija sva egzistencijalna pitanja postaju irelevantna, kao i naša briga za krajnje i konačno”, kaže Čirkinagić.

Na pitanje zašto zastave, sam autor odgovara: “U vremenu krize, kada raste društvena raslojenost praćena populizmom i dekadencijom koje se manifestiraju kroz medije i konzumerizam, gdje ksenofobija i islamofobija nisu marginalni fenomeni, već aktivni elementi glavnih političkih tokova, zastave nisu ništa drugo do primitivni elementi za akumuliranje nacionalnih osjećanja i kao takve se koriste od strane političkih elita za uskogrudno i nastrano viđenje svijeta koji je daleko širi i kompleksniji, a čiji smo neodvojivi dio.” 

Ismar Čirkinagić u rodnom Prijedoru završio je osnovnu i srednju školu, početkom rata odlazi u Dansku gdje završava Kraljevsku dansku akademiju za umjetnost i arhitekturu. Profesionalno se bavi umjetnošću, njegova interesovanja su u domenu sociopolitičkih tema, koje razmatra kroz konceptualne procese pomoću prostornih, zvučnih i video instalacija, fotografije i skulpture.