Arnautović-Alić: Leptir i ruža

Kako da srce otvorim tebi
Pa ti si mi ga otrovao
Eno različak plav se ledi
A tebi još je mene žao

Gore na kraju u visini
Runolist usamljen za tobom cvili
O nježno krilo leptiru moj
Mi nikad nismo jedno bili

Ruža da miriše leptir da krili
Ostaće tako dok je bilja
I dok je žića pod plavetnilom
Da sreća tugu blagosilja