Baković: Kamenovanje

istinu
pravičnost
iz kamena
crpim

znate li
kako teško je
iz kamena mrtvog
istinu crpit’

iz kamena
crpim
kamenom
mrtvim

istinu
pravičnost
kamenom
dijelim

ne gledajte me
užasnuti
tek naputak
slijedim

sve
piše
tu u
kamenu

Stipica Baković

Baković: Hermit
Baković: Periskop za kiklopa
Baković: Kurчenje
Baković: Žalostan ne bîo
Baković: Ne trebam ti Sylvia
Baković: S bogom

Rodić: Propovjednik
Hadžić: Danilo Kiš
Ovčina: Argentina