Baković: S bogom

ne mogu ti
dokazati

ne čuješ boga
što kroza me
govori

vosak si
u uši ulila
boga da
ne čuješ

prisiljavaš me
a nevoljan sam
bogu da
griješim

kad uporno
odbijaš čuti
što bog kroza me
govori

prisiljen sam
nerado te
dlanom
obožiti

kad ne
čuješ

Stipica Baković

Baković: Hermit
Baković: Periskop za kiklopa
Baković: Kurчenje
Baković: Žalostan ne bîo
Baković: Kamenovanje
Baković: Ne trebam ti Sylvia