Baković: Ne trebam ti Sylvia

što vidim je
magla

što čujem je
šum

što mislim je
varka

iskustva jedino
imam
u uvjeravanju sebe da
vidim
čujem
znam

lažem

ja sam
magla
šum
laž

Stipica Baković

Baković: Hermit
Baković: Periskop za kiklopa
Baković: Kurчenje
Baković: Žalostan ne bîo
Baković: Kamenovanje
Baković: S bogom