Brecht: Zadovoljstva

Prvi pogled s prozora ujutro
Ponovno pronađena stara knjiga
Oduševljena lica
Snijeg, mijena godišnjih doba
Novine
Pas
Dijalektika
Tuširati se, plivati
Stara muzika
Udobne cipele
Shvaćati
Nova muzika
Pisati, saditi
Putovati
Pjevati
Biti prijazan.

Bertolt Brecht