Nikačević: Dva mala demona

Ko to tamo peva

treba se nositi 
i držati
ravnotežu sa dva mala
demona, u ime 
svog boga

jedan nosi krila
anđela sećanja, drugome
crna su lakovana 
zaboravom putnika 
kroz vreme

oba nagizdana sedlenika 
što nit’ ih jašu niti prežu 
na putu od ničega
u ništa, trome 
su životinjice što se njišu

pod tovarom slova
sloga rečenice, tajni 
bez mira od kojih će nastati 
nova, u tišini 
ptice od papira

Jagoda Nikačević (Šibenik, 1951.) osnovnu školu i gimnaziju završila je u Aranđelovcu, a Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu. Pisanjem poezije i kratkih priča se bavi od 2008. godine. 

KO TO TAMO PEVA, rubrika u kojoj NOMAD predstavlja pjesnike – uređuje Darko Cvijetić
Bektaš: Prost broj
Ćatić: Snijeg na rukama
Weiss: Haiku
Blažević: Krugovi u žitu
Kos-Lajtman: Ogled o sljepoći
Sekulić: Katran

 

Zlatar: Odjeci budućnosti
Deduš: Nedjeljni izlet
Rodić: Osuđenik
Dragojević: Prizor