Faktografija genocida

Genocid u Srebrenici i prezimena porodica.

11. jula 2018. navršavaju se 23. godine od genocida u Srebrenici. U tom zločinu ubijeno je preko 8.000 muškaraca, a skoro svaki deseti ubijeni je pripadao jednoj od 3 porodice – Alić, Hasanović ili Mehmedović. Samo iz porodice Hasanović ubijeno je skoro 300 muških članova. 

Porodicama Ademović, Ahmetović, Avdić, Delić, Halilović, Hodžić, Ibrahimović, Selimović, Smajlović i Suljić ubijeno je više od sto muških članova, a preko pedeset u porodicama Bećirović, Bektić, Gabeljić, Hasić, Husejnović, Ibišević, Jahić, Jusić, Mehić, Memić, Muhić, Mujić, Muminović, Mustafić, Nukić, Osmanović, Smajić i Sulejmanović. 

Približno polovina ukupnog broja ubijenih pripada spomenutim porodicama. U svega nekoliko slučajeva je samo jedan ubijeni sa jedinstvenim prezimenom, a u većini slučajeva mnoge porodice koje nisu ovdje spomenute izgubile su u prosjeku više od deset članova.