Hronična izoliranost utiče na mentalno zdravlje

Hronična društvena izoliranost utiče na mentalno zdravlje i često je povezana sa depresijom i posttraumatskim stresnim poremećajem.

Hronična društvena izoliranost utiče na mentalno zdravlje i često je povezana sa depresijom i posttraumatskim stresnim poremećajem. Tim istraživača Caltecha otkrio je da socijalna izoliranost uzrokuje stvaranje određene hemikalije u mozgu i da blokiranje ove hemikalije dovodi do eliminacije negativnih efekata izolacije. 

Zaključci do kojih je došao tim naučnika koji je proveo istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u magazinu Cell, svakako će biti od koristi u liječenju poremećaja mentalnog zdravlja kod ljudi. 

Potvrđujući i proširujući prethodna zapažanja, istraživači su dokazali da produžena društvena izolacija dovodi do širokog spektra ponašanja kod miševa. To uključuje povećanu agresivnost prema nepoznatim miševima, pojačane strahove i preosjetljivosti na podražaje. Naprimjer, izloženi podražajima koji predstavljaju stanovitu prijetnju, miševi koji su bili društveno izolirani ostaju ukočeni na mjestu dugo nakon što je prijetnja prošla, dok miševi koji nisu bili izloženi izlolaciji, prestanu reagirati čim opasnost prođe. Ovi efekti su uočeni kod miševa podvrgnutih dvosedmičnoj društvenoj izolaciji, ali ne i kratkoročnoj, od 24 sata.

Jedno ranije istraživanje otkrilo je da spoj tahikinin ima ulogu u pojačavanju agresije kod društveno izolovanih muha. Tahikinin je neuropeptid, kratka proteinska molekula koja se oslobađa kada su aktivni određeni neuroni. Neuropeptidi se vezuju za specifične neuronske receptore, mijenjajući njihove fiziološke osobine i utičući na njihovu funkciju. U istraživanju na miševima, otkriveno je da se neuropeptid nazvan neurokinin B (NkB) proizvodi u amigdali i hipotalamusu što utiče na emocionalno i socijalno ponašanje.

Istraživanje je otkrilo i da primjena lijeka koji hemijski blokira NkB receptore dovodi do normalnog ponašanja i poništavanja negativnih efekata društvene izoliranosti. Nasuprot tome, vještački izazvano povećanje nivoa tahikinina kod normalnih životinja dovodi do stresnog ponašanja kakvo je zabilježeno kod izolovanih životinja.

Iako je obavljeno samo na miševima, ovo istraživanje može pomoći razumijevanju uticaja hroničnog stresa na ljude, s obzirom da su dosadašnja istraživanja većinom bazirana na serotoninu i dopaminu koji su široko rasprostranjeni u mozgu a uticaj na njihovu količinu, može dovesti do neželjenih nuspojava, dok precizan i usmjeren uticaj na neuropeptide poput tahikinina daje nadu u efikasnije buduće tretmane za poboljšanje mentalnog zdravlja.

 

Izvor: Studija ”The Neuropeptide Tac2 Controls a Distributed Brain State Induced by Chronic Social Isolation Stress.”