Mladi BiH i politika

Očekuju puno od vlasti, lično su spremni uraditi malo i čekaju uticajnog vođu da riješi njihove probleme.

Mlade u Bosni i Hercegovini politika ne zanima, sa porodicom i prijateljima o politici ne razgovaraju a kada im trebaju informacije o političkim dešavanjima, uglavnom se okreću internetu. Ovo je dio rezultata Studije o mladima BiH Fondacije Friedrich Ebert.

Bh. mladež smatra da je demokratija dobar oblik političkog uređenja i preko 90% njih podržava pravo glasa, međutim, autori studije smatraju uznemirujućom činjenicu da bi više od trećine mladih, pod određenim uslovima, preferiralo autoritarnu vlast te pojašnjavaju da preference prema snažnom vođi ne treba tumačiti kao odraz prezira prema demokratiji generalno, već prije prema neučinkovitom institucionalnom uređenju i korupciji među vladajućim bosanskohercegovačkim elitama, uključujući sponzorstvo i nepotizam. 

Pri tome, mladi ne razumiju vrijednosti poput ličnih sloboda, vladavine prava i demokratske opozicije ili ih nisko rangiraju na listi svojih prioriteta.

Mladi ljudi smatraju da njihovi interesi nisu zadovoljavajuće zastupljeni i pri tome pokazuju podanički tip demokratskog građanina što podrazumijeva da elite određuju oblike političkog učešća, dok se od građana ne očekuje aktivna uloga u demokratiji u periodu između izbora. Mladi snažno podržavaju demokratiju i vjerovatno bi se bili spremni boriti za svoje pravo glasa, ali se ne žele uključivati u dnevnu politiku osim ako to nije apsolutno neophodno. 

Jedine domaće institucije kojima mladi u BiH uopšte vjeruju su policija, religijske zajednice i volonterski pokreti. Međunarodnim akterima se vjeruje više nego domaćim institucijama, pri čemu najviše povjerenja uživa Evropska unija (mada jedna četvrtina mladih i dalje nema povjerenja u nju).

Mladi od vlasti očekuju da aktivnije pomažu ekonomski rast, suzbijaju korupciju, osiguravaju socijalnu pravdu i zaštitu ljudskih prava te smanjuju nezaposlenost, naročito među mladima. Više od 89% njih smatraju da su vlasti dužne zbrinuti sve stanovnike zemlje. 

Iako većina konkurenciju ne doživljava kao štetnu a 82% njih vjeruje da se vrijedan rad u konačnici isplati, 82% mladih veliki značaj pridaje i jednakopravnosti i smatra da je neophodno približiti primanja siromašnih i bogatih. 

Autori studije smatraju da mladi Bosne i Hercegovine očekuju puno od vlasti, lično su spremni uraditi vrlo malo i čekaju uticajnog vođu da riješi njihove probleme umjesto njih.

Podaci su preuzeti iz Studije o mladima BiH 2018/2019 koja je dijelom opsežne Studije o mladima jugoistočne Evrope Fondacije Friedrich Ebert. Urađena je početkom 2018. godine a sudjelovalo je 1.000 mladih uzrasti od 14 do 29 godina. Podatke je prikupila agencija Prism Research a tumačenje rezultata su dali Lejla Turčilo, Amer Osmić, Damir Kapidžić, Sanela Šadić, Jusuf Žiga i Anida Dudić.