Portugalske biblioteke imaju poseban način zaštite knjiga

Biblioteke su mnogo više od prepunih, prašnjavih i mračnih drvenih polica, posebno dvije portugalske.

Kada su historičar arhitekture James Campbell i fotograf Will Pryce fotografirali biblioteke širom svijeta za svoju knjigu The Library: A World History, otkrili su da su ove institucije mnogo više od prepunih, prašnjavih i mračnih drvenih polica.

U nekoliko slučajeva, otkrili su da biblioteke osim za vrijedne knjige predstavljaju utočište i za šišmiše. U dvije portugalske biblioteke, Biblioteci Joanina na univerzitetu u Coimbri i u biblioteci nacionalne palače u Mafri otkrili su šišmiše ne veće od dva centimetra čija je uloga štititi knjige od insekata.

Šišmiši već stoljećima žive na ovim mjestima, štiteći na stotine hiljada knjiga, biblioteka u Coimbri broji više od milion bibliotečkih jedinica, a pohranjuje i neke od najvrjednijih knjiga na svijetu.

Nakon radnog vremena, a prije zaključavaja vrata, bibliotekari na knjige stavljaju velike kožne pokrivke. Svako jutro, pokrivke se uklanjaju a pod dezinficira od ostataka procesa varenja šišmiša. Pretpostavlja se da svaki šišmiš tokom samo jedne noći pojede više od 500 insekata.

Niko ne zna koliko dugo kolonije šišmiša žive u spomenutim bibliotekama ali njihova učinkovitost ne dovodi se u pitanje i još nije našla adekvatnu zamjenu u hemijskim sredstvima.