Bosanci smatraju da zemlja ide u pogrešnom pravcu

Građani Bosne i Hercegovine uz visok nivo pesimizma pokazuju zabrinutost za sigurnosnu situaciju.

Rezultati istraživanja koje je tokom marta i aprila proveo američki International Republican Institute (IRI) u Bosni i Hercegovini otkriva izražen pesimizam i pokazuje ranjivost na vanjski uticaj.

“Kombinacija visokog nivoa pesimizma, zabrinutost za sigurnosnu situaciju u zemlji i uvjerenje da je etnonacionalizam najčešći oblik ekstremizma su uznemiravajući”, rekao je zamjenik direktora IRI-ja za Evropu Paul McCarthy. “Postoji opasnost da ova osjećanja mogu biti izmanipulisana kako bi dodatno potaknula ekstremizam. Od presudnog je značaja da vlasti Bosne i Hercegovine reagiraju na pitanja koja doprinose ovim negativnim stavovima.”

Velika većina od 86% ispitanika smatra da zemlja ide u pogrešnom pravcu, dok samo 9% misli da je na pravom putu. Čak 53% se izjasnilo da je sigurnosna situacija u zemlji nezadovoljavajuća, dok 42% smatra da je etnonacionalizam preovladavajući tip ekstremizma u zemlji.

Istraživanje također pokazuje da Bosanci i Hercegovci podržavaju transatlantske institucije, mnogi od njih također podržavaju saradnju sa Rusijom kada su u pitanju sigurnost ali i smatraju da Sjedinjene Države ne bi trebale imati važnu ulogu kada je u pitanju sigurnosna situacija u Evropi.

Ukupno 56% ispitanika “snažno podržava” (37%) ili “donekle podržava” (19%) pridruživanje NATO-u, dok 75% “snažno podržava” (49%) ili “donekle podržava” (26%) pristupanje Evropskoj uniji. Uprkos ovim prozapadnim stavovima, 48% građana smatra da bi se Rusija trebala smatrati partnerom po pitanju evropske sigurnosti, a samo 28% želi da Sjedinjene Države imaju značajnu ulogu u ovom pitanju.

“Podijeljeni stavovi prema zapadnim institucijama i Rusiji ukazuje na to da građani BiH mogu biti podložni manipulaciji od strane Kremlja”, rekao je McCarthy. “Važno je da akteri transatlantskih integracija investiraju u angažman u Bosni i Hercegovini kako bi osigurali da zemlja ostane na evropskoj i demokratskoj putanji.”

Ovo su rezultati istraživanja koje je za IRI anketiranjem 1.513 građana Bosne i Hercegovine starijih od 18 godina, proveo Ipsos, u periodu od 29. marta do 12. aprila. Istraživanje ima marginu greške od 2,5%.

 

Preuzeto sa web stranice IRI.