Stefanović: Čudovište

kao čovek je
al’ i nije

ima sto glava –
njima samo o sebi misli

ima sto ruku –
svakom iz naših usta otima

ima sto nogu –
svakom na putu noge lomi

ima jedno oko –
njime sebe u svojim novcima gleda

dok se sa njima znoji i valja
u vrelom pogužvanom krevetu

Mirjana Stefanović