foto: Adrijana Vidić

RegionElle: Mirjana Stefanović

godina rođenja autorice: 1939.

ŠTA LI SADA RADI ONO MLADO DETE

ono dete
što su ga u prošlom veku
u Rijeci u luna-parku
godine l986.
nju T.B. i njenu drugaricu
oteli jedan muškarac u punoj snazi
i dvojica dečaka
od šesnaest i od petnaest godina

odvukli ih na silu do kola
odvezli iz Rijeke u Opatiju
i tamo silovali
malo dvanaestogodišnje
dete T.B

samo nju

drugaricu joj nisu dirali
tek su je vukli sa sobom
kao da moraju imati svedoka
pa su ih vratili u Rijeku
odveli u stan kod još jednog četrdesetogodišnjaka
kod njegove žene i kod dece
koji su baš završili večeru
pa je majka imala opasanu kecelju
i sapunjave ruke
jer je baš prala sudove
te se nije rukovala ni sa kim

i kao da deca nisu ni primetila
kako njihov otac i još jedan čovek
i dvojica dečaka pomalo izvan sebe
glava oznojenih i crvenih ušiju
u sobu guraju malu
skoro providnu T.B.

pa domaćin za sobom zatvara vrata

i silovaće detence
njih četvorica
sve do jutra
do šest
kad je još bio decembarski mrak
pre trideset i tri godine
kao što su i ovoga decembra
jutra mračna i tajnovita

i ono će
čim su ih zveroliki pustili
na ulicu u mrak
obe drugarice
i žrtvu i silom svedokinju
srce malo će otrčati
u prvu stanicu milicije
srce hrabro
srce ustreljeno
srce zakrpljeno
srce izmučeno
srce otrovano

koja će milicija žrtvicu
prvo odvesti lekarima
srce izranjeno
srce ubijeno srce oživljeno

a potom obavestiti njene roditelje
na privremenom
a već desetogodišnjem
radu u Nemačkoj

srculence
njihovo

i naše
obeznanjeno
rasplakano
rovašeno
ogorčeno
poniženo
uvređeno
u kog se eto uselila zmija
otrovnica

decembar 2019.

Mirjana Stefanović, RegionElle

RegionElle: Adisa Bašić
RegionElle: Anja Golob
RegionElle: Darija Žilić
RegionElle: Lidija Deduš
RegionElle: Monika Herceg
RegionElle: Naida Mujkić
RegionElle: Olja Runjić
RegionElle: Radmila Karlaš
RegionElle: Romana Brolih
RegionElle: Selma Asotić
RegionElle: Senka Marić
RegionElle: Staša Aras
RegionElle: Šejla Šehabović
RegionElle: Tena Lončarević
RegionElle: Tijana Rakočević
RegionElle: Vladana Perlić
RegionElle: Marija Dragnić
RegionElle: Maša Živković
RegionElle: Marta Džaja
RegionElle: Ivančica Đerić
RegionElle: Vanja Šunjić
RegionElle: Fadila Arnautović
RegionElle: Emina Žuna
RegionElle: Suzana Lovrić 
RegionElle: Snežana Bukal
RegionElle: Melida Travančić
RegionElle: Nadija Rebronja
RegionElle: Biljana Žikić
RegionElle: Suzana Matić
RegionElle: Sanja Domenuš
RegionElle: Tamara A. Čapelj
RegionElle: Nora Verde
RegionElle: Sanja Baković
RegionElle: Katica Ćulavkova 
RegionElle: Ervina Halili
RegionElle: Amela Mustafić
RegionElle: Stanka Hrastelj
RegionElle: Mirjana Božin
RegionElle: Amela Marin
RegionElle: Marija Knežević
RegionElle: Nermina Kurspahić
RegionElle: Aida Bagić
RegionElle: Amina Bulić
RegionElle: Lana Derkač
RegionElle: Diana Burazer
RegionElle: Emina Selimović
RegionElle: Ivanka Cvitan
RegionElle: Frida Šarar
RegionElle: Marijana Čanak
RegionElle: Željana Vukanac
RegionElle: Maša Seničić
RegionElle: Ana Nikvul
RegionElle: Katalin Ladik
RegionElle: Judita Šalgo
RegionElle: Natalija Marković
RegionElle: Nela Krnić
RegionElle: Natalija Kantar
RegionElle: Vesna Parun
RegionElle: Ivana Maksić
RegionElle: Korana Serdarević
RegionElle: Ajnuša Horozović
RegionElle: Maja Trifunović
RegionElle: Jovanka Nikolić
RegionElle: Julijana Matanović
RegionElle: Maja Andrić
RegionElle: Merima Mustafić
RegionElle: Dragana Erjavšek
RegionElle: Andrea Zlatar
RegionElle: Nives Franić
Stefanović: Reč o promaji
Stefanović: Čudovište