foto: Adrijana Vidić

RegionElle: Senka Marić

godina rođenja autorice: 1972.

IZA RUBA

U toj liniji
rezu mora i neba, sada znam
rub je svijeta
molit ću ribara u drvenoj barki
da me povede kad jugo raspuše noć
i valovi zapjene
plovit ćemo vrhovima njihovih jezika
bacati mreže po blještavom nebu
titrava sazviježđa
mogla bi zatrebati kada spadnem s tog ruba
utješena spoznajom da ova vrtoglavica
ima svoj kraj
i tamo, u tom zaleđu plavog
živim druga ja
u kamenoj kući što ne dodiruje tlo
oko nje kao oblaci lebde rijeke obgrljene šumama
na ognjištu mi spavaju zmije
konačno mirne
oslobođene usuda plaženja po zemlji
u savitljivim kostima više ne nose strah
samo otrov u zubima
da zagrizu kad ustreba

***

NEVERA

Jugo je donijelo neveru
nad Pelješcem metalno nebo
tanka aluminijska legura
grane tamarisa plešu povijene
i brodska jedra nakošena
haljina su nevjeste što bježi od svog usuda
ribe su ptice
prognane
poznajem tu bol
let po prostoru u kojem nema ničega za šta se možeš uhvatiti
trčim po valovima
sakupljam sitna srebrena skliska tijela u zadignutu suknju
kao popadale jabuke u bašti
pred kućom u kojoj mogli smo živjeti
drugi, mirni, gotovo nježni život
za drvenim stolom, toplih ruku što se dodiruju
more je daleko i nema soli da nas izjeda
duboke šume po obroncima
ruke su koje nikada neće dozvoliti da nas dotakne strah
od tog vjetra što ljubav nam raspršuje
kao lažinu, mrtvu morsku travu vlažnu i tešku
dok tonemo u pijesak
tog pejzaža što nas ne prepoznaje

RegionElle

RegionElle: Adisa Bašić
RegionElle: Anja Golob
RegionElle: Darija Žilić
RegionElle: Lidija Deduš
RegionElle: Monika Herceg
RegionElle: Naida Mujkić
RegionElle: Olja Runjić
RegionElle: Radmila Karlaš
RegionElle: Romana Brolih
RegionElle: Selma Asotić
RegionElle: Staša Aras
RegionElle: Šejla Šehabović
RegionElle: Tena Lončarević
RegionElle: Tijana Rakočević
RegionElle: Vladana Perlić
RegionElle: Marija Dragnić
RegionElle: Maša Živković
RegionElle: Marta Džaja
RegionElle: Ivančica Đerić
RegionElle: Vanja Šunjić
RegionElle: Fadila Arnautović
RegionElle: Emina Žuna
RegionElle: Suzana Lovrić 
RegionElle: Snežana Bukal
RegionElle: Melida Travančić
RegionElle: Nadija Rebronja
RegionElle: Biljana Žikić
RegionElle: Suzana Matić
RegionElle: Sanja Domenuš
RegionElle: Tamara A. Čapelj
RegionElle: Nora Verde
RegionElle: Sanja Baković
RegionElle: Katica Ćulavkova 
RegionElle: Ervina Halili
RegionElle: Amela Mustafić
RegionElle: Stanka Hrastelj
RegionElle: Mirjana Božin
RegionElle: Amela Marin
RegionElle: Marija Knežević
RegionElle: Nermina Kurspahić
RegionElle: Aida Bagić
RegionElle: Amina Bulić
RegionElle: Lana Derkač
RegionElle: Diana Burazer
RegionElle: Emina Selimović
RegionElle: Ivanka Cvitan
RegionElle: Frida Šarar
RegionElle: Marijana Čanak
RegionElle: Željana Vukanac
RegionElle: Maša Seničić
RegionElle: Ana Nikvul
RegionElle: Katalin Ladik
RegionElle: Judita Šalgo
RegionElle: Natalija Marković
RegionElle: Nela Krnić
RegionElle: Natalija Kantar
RegionElle: Vesna Parun
RegionElle: Ivana Maksić
RegionElle: Korana Serdarević
RegionElle: Ajnuša Horozović
RegionElle: Maja Trifunović
RegionElle: Jovanka Nikolić
RegionElle: Julijana Matanović
RegionElle: Maja Andrić
RegionElle: Merima Mustafić
RegionElle: Dragana Erjavšek
RegionElle: Andrea Zlatar
RegionElle: Nives Franić