RegionElle: Aleksandra Čvorović

godina rođenja autorice: 1976.

Koliko puta sam dosad umrla

Prvi put sam imala sedam godina
kada sam se bacila sa trećeg sprata na stijene.
Drugi put devet kada sam se objesila
za ventil od vodokotlića u WC-u.
Treći put sa petnaest u srednjoj školi,
presjekla sam vene zbog neuzvraćene ljubavi,
i još jednom se ubila iz djedovog pištolja.
Poslije fakulteta legla sam i umrla,
umorna od odbacivanja i razočarenja,
raspala sam se i pojeli su me crvi.
U dvadeset osmoj godini života
oboljela od raka, odbila sam hemoterapije
i čekala dugu i bolnu smrt natenane.
U trideset drugoj umrla sam na porođaju,
vidjela sam svjetlost i Isus me grlio.
U trideset sedmoj opet smrt na porodu,
krupna beba sa pupčanikom oko vrata,
nije bilo šanse za obje, njoj sam dala prednost,
meni je već bilo dosta umiranja.
Napela sam svu snagu da je rodim,
i eksplodirala kao zvijezda.
U četrdeset drugoj zaista je eksplodiralo
moje slijepo crijevo, izvadili su mi utrobu,
pet sati operacije završilo se mojom smrću.
U četrdeset šestoj, izlila se snaga, energija,
volja, sve je isteklo u potoku krvi.
Umirala sam već toliko puta
da sam zaključila, kako mora biti
da sam besmrtna i neuništiva,
jer poslije svih tih smrti
i dalje oživotvorena opstajem.

RegionElle

RegionElle: Adisa Bašić
RegionElle: Anja Golob
RegionElle: Darija Žilić
RegionElle: Lidija Deduš
RegionElle: Monika Herceg
RegionElle: Naida Mujkić
RegionElle: Olja Runjić
RegionElle: Radmila Karlaš
RegionElle: Romana Brolih
RegionElle: Selma Asotić
RegionElle: Senka Marić
RegionElle: Staša Aras
RegionElle: Šejla Šehabović
RegionElle: Tena Lončarević
RegionElle: Tijana Rakočević
RegionElle: Vladana Perlić
RegionElle: Marija Dragnić
RegionElle: Maša Živković
RegionElle: Marta Džaja
RegionElle: Ivančica Đerić
RegionElle: Vanja Šunjić
RegionElle: Fadila Arnautović
RegionElle: Emina Žuna
RegionElle: Suzana Lovrić 
RegionElle: Snežana Bukal
RegionElle: Melida Travančić
RegionElle: Nadija Rebronja
RegionElle: Biljana Žikić
RegionElle: Suzana Matić
RegionElle: Sanja Domenuš
RegionElle: Tamara A. Čapelj
RegionElle: Nora Verde
RegionElle: Sanja Baković
RegionElle: Katica Ćulavkova 
RegionElle: Ervina Halili
RegionElle: Amela Mustafić
RegionElle: Stanka Hrastelj
RegionElle: Mirjana Božin
RegionElle: Amela Marin
RegionElle: Marija Knežević
RegionElle: Nermina Kurspahić
RegionElle: Aida Bagić
RegionElle: Amina Bulić
RegionElle: Lana Derkač
RegionElle: Diana Burazer
RegionElle: Emina Selimović
RegionElle: Ivanka Cvitan
RegionElle: Frida Šarar
RegionElle: Marijana Čanak
RegionElle: Željana Vukanac
RegionElle: Maša Seničić
RegionElle: Ana Nikvul
RegionElle: Katalin Ladik
RegionElle: Judita Šalgo
RegionElle: Natalija Marković
RegionElle: Nela Krnić
RegionElle: Natalija Kantar
RegionElle: Vesna Parun
RegionElle: Ivana Maksić
RegionElle: Korana Serdarević
RegionElle: Ajnuša Horozović
RegionElle: Maja Trifunović
RegionElle: Jovanka Nikolić
RegionElle: Julijana Matanović
RegionElle: Maja Andrić
RegionElle: Merima Mustafić
RegionElle: Dragana Erjavšek
RegionElle: Andrea Zlatar
RegionElle: Nives Franić