Trgovina djecom u BiH u porastu

U 2017. godini procesuirano 57 slučajeva trgovine ljudima, u kojima je bilo 39 žrtava-djece.

Trgovina djecom u porastu je u Bosni i Hercegovini i mogla bi doseći alarmantan nivo ukoliko se ne poduzmu odgovarajući koraci – zaključak je studije koju je objavila organizacija ECPAT, mreža koju čini 111 organizacija iz 97 zemalja a koje se bave sprečavanjem zlostavljanja i iskorištavanja djece.

U izvještaju koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu a u čijoj izradi je sudjelovala lokalna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS skreće se pažnja na loš odnos koji policija ima prema djeci-žrtvama kao i na slabe zakonske okvire koji dodatno usložnjavaju situaciju jednako kao i siromaštvo, nezaposlenost, ekonomska nestabilnost, diskriminacija etničkih manjina i socijalna isključenost. Ovo se posebno odnosi na djecu Rome koja su posebno osjetljiva skupina zbog predrasuda s kojima se susreću u bh. društvu.

Navodi se da je u Bosni i Hercegovini u 2017. godini procesuirano 57 slučajeva trgovine ljudima, u kojima je bilo 39 žrtava-djece, a to je, pretpostavlja se, samo vrh ledenog brijega.

Izvještaj navodi kako se na području Mostara vrši trgovina djecom s ciljem seksualnog iskorištavanja te da je lokacija Bišće Polja, južno od Mostara, primjer mjesta koje je “postalo neslužbenim sabirnim centrom za romsku djecu iz BiH, Kosova i Srbije. Prema vladinim izvorima, djeca se u nekim slučajevima podučavaju „vještinama“ koje su im “potrebne”, a trgovci ljudima ciljaju ranjive i siromašne porodice, uključujući djecu sa poteškoćama u razvoju kako bi ih „obučili“ za prošnju i nuđenje seksualnih usluga.

Trgovina djecom u Bosni i Hercegovini uglavnom se odvija unutar granica zemlje. No, u posljednje vrijeme su zabilježeni sporadični slučajevi prekogranične trgovina, a neka djeca su, prema izvještaju, prodana u druge evropske države.

Broj turista u zemlji povećava se svake godine, u 2017. je zabilježeno 1,3 miliona posjetilaca, što Bosnu i Hercegovinu čini jednom od najposjećenijih zemalja regije, a veliki broj stranaca otežava nadzor nad sigurnošću djece, dok dodatne otežavajuće okolnosti predstavljaju niskobudžetni letovi i tzv. jeftini turizam.

Istovremeno, izvještaj podsjeća kako je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih evropskih zemalja koja nema registar seksualnih prijestupnika mada se kao napredak navodi činjenica da je Republika Srpska nedavno usvojila Zakon o posebnom registru osoba osuđenih za zločine seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, osnosno osoba osuđenih za trgovinu djecom, zlostavljanje i iskorištavanje djece, brak sa maloljetnicima, izradu materijala koji se svrstavaju pod dječiju pornografiju ili su bili uključeni u navođenje djece na prostituciju.

Kompletan izvještaj preuzmite ovdje.