100% zeleni londonski City

Brojne su mjere koje će biti provedene i od oktobra ove godine učiniti City predvodnikom u borbi protiv klimatskih promjena.

City, historijski i poslovni centar Londona, od oktobra ove godine koristit će isključivo energiju dobijenu iz 100% obnovljivih izvora čime će centralna gradska četvrt britanske prijestolnice postati poznata i po takozvanoj čistoj ili zelenoj energiji.

City of London Corporation koji upravlja ovim dijelom grada će izvršiti instaliranje solarnih panela na već postojeće zgrade, investirati u solarnu i energiju vjetra te kupovati isključivo čistu energiju iz mreže.

Iako londonski City zauzima prostor neznatno veći od kvadratne milje, prostire se na 2,90 km2 iako je njegov kolokvijalni naziv Square Mile, ovo su samo neke od mjera kojima se šalje poruka o namjerama Londona da poduzme veće akcije u borbi protiv klimatskih promjena, smanjenja ovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima i stvaranju vlastite zelene energije.

Novi električni taksiji i autobusi su uobičajeni za područje šireg Londona, a gradonačelnik Sadiq Khan je prošlog decembra obznanio namjeru da se “zona iznimno niske emisije izduvnih gasova” proširi na sve autobuse i kamione koji saobraćaju gradom kao i na saobraćajnice sjeverno i južno od Londona, sa krajnjim ciljem da emisija štetnih gasova 2050. godine bude svedena na nulu.

Khan je prošle godine najavio i pionirski pokušaj da London postane prvi nacionalni park-grad u svijetu i jedan od najzelenijih gradova a za potrebe dodatnog ozelenjavanja (sadnje drveća, izgradnje zelenih krovova, zidova i parkova) izdvojeno je 9 miliona funti. Planovi gradonačelnika imaju za cilj da do 2050. godine 50% energije koju London troši dolazi iz obnovljivih izvora.

Udio obnovljivih izvora u energetskoj potrošnji gotovo se udvostručio posljednjih godina, sa oko 8,5% 2004. godine porastao je na 16,7% 2015. godine, a Evropska unija planira doseći svoj cilj od 20% do 2020. te 32% do 2030. godine.

Bosna i Hercegovina, veoma bogatog potencijala kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, pristupanjem Energetskoj zajednici se obvezala da će udio energije iz obnovljivih izvora u bruto potrošnji energije u 2020. godini iznositi 40%, a ciljani udio energije iz obnovljivih izvora za Federaciju BiH iznosi 41%, što je moguće dostići zahvaljujući prvenstveno hidroelektranama.