Naša voda, njihovo bogatstvo

Odlukom premijera Kantona iz januara ove godine, 15 firmi može bez ikakve naknade crpiti podzemnu vodu u Kantonu.

U Kantonu Sarajevo 15 privatnih firmi koristi podzemnu vodu koja je javno dobro, a samo njih pet to radi na osnovu koncesionih ugovora potpisanih sa Kantonom.

I jedni i drugi, jedva da plaćaju ikakve naknade. Njihov dug prema Kantonu i općinama krajem 2017. godine premašio je 25 miliona KM. Usporedbe radi, za taj iznos može se završiti pola planirane obnove vodovodne mreže za koju je podignut kredit.

U januaru 2018. tadašnji premijer Kantona Elmedin Konaković (tada SDA, danas Narod i pravda) ukida odluku po kojoj su kompanije koje nemaju koncesione ugovore bile obavezne plaćati 1,5 KM po potrošenom kubiku vode.

Šta ova odluka znači?

Da ne moraju više ništa plaćati.
Da nema osnove za naplatu i sudsko gonjenje.

Vlada je zbog neplaćanja mogla trenutno obustaviti rad ovih firmi, ali to nikada nije učinila. Za dugove napravljene do ukidanja odluke, kako je upozoreno u revizorskom izvještaju, čak i da dođe do sudskog postupka, prijeti zastara.

Ukratko: Privatne firme mogu uz blagoslov vlasti nastaviti bez ikakvog plaćanja crpiti našu vodu i na tome se bogatiti.

Podaci su preuzeti iz upravo objavljenog revizorskog izvještaja “Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2017. godinu”.

Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2017. godinu, strana 12.