Vještačkom inteligencijom protiv lažnih vijesti

Tim naučnika na čelu sa rumunskom profesoricom Radom Mihalcea razvija algoritam koji može otkriti lažne vijesti.

Tim istraživača na čelu sa profesoricom Radom Mihalcea razvija algoritam koji uspješnije od ljudi otkriva razliku između stvarnih i lažnih vijesti. Ovaj sistem koji se koristi vještačkom inteligencijom mogao bi poslužiti društvenim medijskim platformama, pretraživačima i agencijama koje plasiraju vijesti za filtriranje onih članaka čija je namjera dezinformiranje javnosti.

“Kao i svi ostali, i mi smo uznemireni negativnim utjecajem koji lažne vijesti mogu imati na najvažnije političke događaje i na svakodnevni život”, izjavila je Rada Mihalcea, profesorica računarstva na Univerzitetu u Michiganu koji je razvio ovaj sistem.

“Tokom proteklih deset godina moj tim je naporno radio na otkrivanju pogrešnih informacija. Sada smo vidjeli priliku da riješimo ovaj veliki društveni problem korišteći se ekspertizom koju smo stekli tokom godina.”

Za osposobljavanje ovog sistema, istraživači su razvili lingvistički algoritam koji analizira pisani govor i traži elemente kao što su gramatička struktura, interpunkcija i složenost, koji mogu ukazati da se radi o lažnim vijestima. Budući da se danas mnoge agencije i web stranice društvenih medija oslanjaju na urednike koji uočavaju pogrešne informacije, automatizirani sistem može pomoći u pojednostavljivanju ovog procesa.

Međutim, sistem još uvijek ne može u potpunosti zamijeniti ljude. Naime, sistem ne provjerava činjenice, tako da je moguće da neki dobronamjerni sadržaji, koji su ipak lažni, ne budu prepoznati.

“Zanimljivo, ono što traže algoritmi nije uvijek ono što traže ljudi kada pokušavaju otkriti da li je vijest lažna”, kaže Mihalcea. “U ovom i drugim istraživanjima koje smo radili kako bismo otkrili lažne informacije, ustanovili smo da je upotreba riječi ‘ja’povezana s istinom. Za algoritam je jednostavno prebojati koliko puta se koristi ova riječ u nekom tekstu i pronaći razliku. Međutim, ljudi ne čitaju tekst na taj način, i premda je lako prebrojati koliko puta se pojavljuje neka riječ, to im može skrenuti pažnju sa stvarnog razumijevanja teksta.”

Nedavno je ovaj sistem detaljno predstavljen na Međunarodnoj konferenciji o kompjuterskoj lingistici u Santa Feu, u Novom Meksiku.

Sistem je pokazao 76% uspješnosti u uočavanju lažnih novinskih članaka, u poređenju s oko 70% uspješnosti s kojom takve članke mogu prepoznati čitatelji.