Žurnal: Kartel

Film kroz sedam ilustrativnih primjera objašnjava već uhodani sistem nekažnjene korupciju putem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Građani Bosne i Hercegovine 2015. godine platili su najskuplje lične karte na svijetu.

Državni revizori su usporedbom sa ranijom cijenom ličnih karata utvrdili da je nabavka Agencije za identifikaciona dokumenta veća za 83 miliona maraka. Unatoč hapšenjima, sudskog epiloga nema.

Ovo je samo jedan primjer iz Žurnalovog filma Kartel.