Antić: Golišava pesma

Djecimetar

Kad mrak uz okno
Nos pritisne
I zvirka u klince
Što se svlače,
Neko se isplazi,
Neko vrisne,
A neko kaže:
Oho, mrače!
Na spljošten nos
Mu palac metne
I onda uz osmeh
Spusti roletne!

Šta se tog mraka
Svaki čas tiče
Na šta golišavi
Klinci liče.

Mika Antić

Antić: Pustinja
Antić: Kroj
Antić: Proleće
Antić: Zagonetka
Antić: Odluka