Misterija Teatar Festa

Ni Vlada Kantona Sarajevo ni Gradska uprava nisu primijetili da Teatar Fest godinama ne postoji.

Pisali smo nedavno kako je Ministarstvo kulture i sporta u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu planiralo 100.000 KM za realizaciju manifestacije Teatar Fest. Pisali smo i da je isti iznos planiran i u Budžetu Kantona za prošlu godinu, kao što smo pisali i da je Teatar Fest nepostojeća manifestacija.

U međuvremenu smo pregledali budžete Kantona Sarajevo u periodu od 2014.  do 2019. godine, dostupne na zvaničnoj web stranici Vlade Kantona Sarajevo.

Teatar Fest, kao manifestacija koja je posljednji put realizirana 2010. godine nije bio planiran u Budžetu Kantona Sarajevo ni 2014, ni 2015, ni 2016, ni 2017… a nenadano je Teatar Fest uskrsnuo u Budžetu 2018. godine, dakle, u posljednjoj godini prethodnog mandata aktuelnog ministra kulture i sporta, da bi se našao u Budžetu i za ovu 2019. godinu.

I to u oba slučaja sa 100.000 KM, iznosom puno većim nego što je Teatar Fest ikada dobijao od Kantona Sarajevo dok je bio živ. Budžetom KS za 2011. godinu za Teatar Fest je planirano 10.000 KM.

Ponovno pojavljivanje Teatar Festa u Budžetu KS 2018. godine, nakon toliko godina, govori da se ovaj fantomski festival u Budžetu našao s nekim razlogom. Kojim? Nije poznato. Kako su utrošena planirana a nerealizirana sredstva, ni to nije poznato.

Teatar Fest kao «manifestacija od interesa za Grad Sarajevo»

Ni Grad Sarajevo ni Gradonačelnik ni stručne službe Grada izgleda nisu primijetile da Teatar Fest godinama ne postoji. Još uvijek je ovaj festival izlistan kao jedna od «manifestacija od interesa za Grad Sarajevo» na zvaničnoj web stranici Grada Sarajeva.

Na ovoj listi je i Kid's Fest, manifestacija koja je, također, okončala svoje postojanje u Sarajevu. 13 godina održavan u formi višednevnog festivala, posljednji, 14. Kid's Fest održan je 2017. godine kao jednodnevni događaj, a prošle godine nije ni održan. Festival se, naime, preselio u Tuzlu gdje je početkom ovog mjeseca održano prvo tuzlansko, a 15. izdanje Kid's Festa uopšte, na radost mališana Tuzle i njihovih roditelja.

Kako je i zašto moguće da nadležni u Gradu i Kantonu ne znaju da određeni događaji «od interesa» ne postoje. Odnosno kako se u budžetu može planirati festival koji se već godinama ne održava?

Zaključak koji se nameće – nadležne toliko interesuju manifestacije «od interesa» da ni ne primijete kada one prestanu postojati. Ništa čudno, ne primjećuju ni mnoge koje postoje. Za to vrijeme misterija Teatar Festa u Sarajevu se nastavlja, dok god živi u Budžetu Kantona Sarajevo. I dok je mrtav interesantan Gradskoj upravi, njegova se nesretna festivalska duša neće smiriti.