Fehimović: Stećak

pjesniku Marku Vešoviću

Bezbožnik sa dna kace bio si, kao što sam i ja, predano, još uvijek.
Bezbožnik sam kao što si i ti, znam, nekoć bio.
Više se nikada nigdje nećemo sresti.

21. august 2023.

Mirza Fehimović

Fehimović: Mlet
Fehimović: Juni
Fehimović: Najbrži jezik
Fehimović: Želja
Fehimović: Praznik
Fehimović: Cheltenham

Rodić: Propovjednik
Hadžić: Danilo Kiš
Ovčina: Argentina