Kolos, Prado, Madrid, detalj

Finci: Kolos

Vidio sam sliku prije nekoliko godina u muzeju Prado, u Madridu. Sinoć mi u snu dođe taj div, gazi kroz tamne svemirske daljine, otpuhuje, malo se nakašlje, nekad pljune, kamičak ispred sebe šutne. Mi, stanovnici kamička, mislimo sve se ruši, zemljotres, cunami, infekcija, opet nas zadesila neka gadna nevolja. A slika, u vječnosti, uvijek ista.

Predrag Finci

Finci: Naš odlični jazz
Finci: Ovim redom
Finci: Pop
Misterij, iza svega
Stari sat