foto: Dženat Dreković/NOMAD

Šarčević: Zatvorili smo nebo ljudima (video)

Fra Ivan Šarčević je bosanski franjevac i teolog, profesor pastoralne teologije i katehetike na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, autor šest knjiga i mnogobrojnih naučnih radova. Sa fra Ivanom Šarčevićem razgovarali smo o nekim pitanjima važnim za naše, ali i za svako drugo vreme.

Kako je moguće da ima toliko vernika u Boga i toliko ljubavi prema Bogu, a ima toliko prezira i averzije prema ljudima? Da li su istinski vernici uvek manjina? Zašto gotovo niko više ne veruje u Strašni sud? Ko se boji Boga još? Da li su verske zajednice zatvorile nebo ljudima i pristup Bogu? Da li je naše vreme u biti bezbožno? Da li je početak i kraj svega misterij? Otkuda toliki otpor prema slobodi i ličnoj odgovornosti? Da li najviše poštujemo ljude koji su bili neposlušni, kao što je bio Isus Hrist?

A bilo je reči i o nekim drugim temama: o nacionalizmu koji uzima dušu i jede veru iznutra, o ateistima i vernicima iz navike, o praktičnom ateizmu vernika, o dobu u kojem religija čoveka ništa ne košta, o zaboravu eshatologije, o besmislenosti patnje i teodiceji, o trijumfu zla i mogućnosti da se veruje u Boga, o tajni postojanja i života, o sumnji kao najbližoj sestri vere, o građanskoj hrabrosti kao pandanu slobodi… Za sve što fra Ivan govori u ovom intervjuu važi ono što je fra Miro Jelečević napisao za njegove tekstove: oni nas ne obaraju s nogu. Naprotiv, fra Ivanove reči nas postavljaju čvrsto na noge i traže naše korake.

#video