Dokaži da se trljao o tebe (video)

“U jednom trenutku osjetila sam kako se moja mala kćer migolji, kao da se sklanja i uvlači u mene, i sa svoje lijeve strane ugledala sam bezubog starca polusklopljenih očiju kako se trlja o njen bok i stenje. Digla sam ruku i odgurnula ga koliko sam mogla. Isto se ponovilo u narednih par minuta. Okrenula sam se prema njemu i glasno rekla: ‘Odmaknite se od mog djeteta!’ On se kao malo pomaknuo, ali u stvari i nije imao gdje: ljudi oko nas ni trepnuli nisu. Rukom sam ga ponovo snažno odgurnula od djeteta i viknula: ‘Skloni se od djeteta, kretenu!’, uzela je za ruku i ni sama ne znam kako sam iz te smrdljive mase tijela izašla s njom na ulicu. Dijete je zaplakalo ne znajući šta se upravo dogodilo; obje smo zajapurene i neobavljena posla otišle kući.”

Dokaži da se trljao o tebe u tramvaju

#video