Video innerview: Svetlana Cenić

Aktuelnu ekonomsku situaciju Bosne i Hercegovine, koja je izuzetno kompleksna gotovo tri decenije, dodatno usložnjavaju rast cijena, sve niža kupovna moć zaposlenog stanovništva, iseljavanje građana, a da je nesnalaženje zakonodavne i izvršne vlasti sve evidentnije svjedoče nedavne najave uvođenja većih nameta kroz nove zakone o porezu na dohotak i doprinosima.

Prijedlozi novih zakona ipak se neće naći na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ali i kada se nađu po svoj prilici neće donijeti porezno rasterećenje i povećanje plaća zaposlenih, suprotno najavama Vlade, a dodatno će otežati život i prekarnim radnicima angažiranim po ugovorima za privremene i povremene poslove.

O ovim temama sa ekonomisticom profesoricom Svetlanom Cenić razgovarao je Faruk Hadžić.

#video