Almin zakon (video)

Desetog novembra 2015. godine, 49-godišnja Alma Šehović oduzela je sebi život bacivši se sa 8. sprata zgrade u tuzlanskom naselju Stupine, ne izdržavši psihički teror koji je uslijedio nakon što je ova ekonomistica i sudska vještakinja ekonomske struke otvoreno progovorila o nezakonitostima u radu Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, javne ustanove u kojoj je radila.

Dvadeset i sedam dana kasnije, Američka ambasada u BiH posthumno je odlikovala Almu Šehović nagradom za izvanrednu hrabrost u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

Više u tekstu Almin zakon.

#video