Hrvatsko proljeće, 50 godina poslije (video)

Latinka Perović i Milivoj Bešlin

Karađorđevo 1971. bilo je, kako je to primetila učesnica zbivanja, istoričarka Latinka Perović, ‘greška za sto godina’ u srpsko-hrvatskim odnosima. Osim Hrvatske tamo je sasečena i ideja mirne, demokratske evolucije u Jugoslaviji, ali i koncept dogovora i sporazuma između jugoslovenskih republika. Konsekvence navedenog istorijskog preloma živimo do danas.”

Povodom 50 godina od Hrvatskog proljeća, sa Latinkom Perović razgovarao je Milivoj Bešlin.

#video, Latinka Perović

Korupcija virus (video)
Prljava bajka (video)
Ljudi u pokretu (video)
Almin zakon (video)
Ćatić: Dijete je… (video)
Ćatić: Sutra je… (video)
Latinka Perović