1. Vid. zbornik Sloboda, jednakost, solidarnost. Izazovi i perspektive savremene levice u Srbiji. Ur. Ivica Mladenović i Milena Timotijević, Beograd, 2008.
 2. Vid. 1958-2008. Spomenica Instituta za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2008, „L. Perović“, s. 97-103.
 3. Eric Hobsbawm, Zanimljiva vremena. Život kroz dvadeseto stoljeće, Zagreb, 2009, s. 358-359.
 4. Vid. Isto, s. 353.
 5. Vid. Latinka Perović, Radovi o Svetozaru Markoviću objavljeni posle Drugog svetskog rata u: Srpski socijalisti 19. veka, knj. 2, Beograd, 1985, s. 100. Da bi olakšao čitaocu, autor je češće navodio svoje radove u kojima su sadržani podaci relevantni za istoriju levice u Srbiji.
 6. Svetozar Marković, Celokupna dela I-XVII, Zavod za udžbenike, Beograd, 1997.
 7. Stevan K. Pavlović, Srbija – istorija iza imena. Prevela s engleskog Ivana Gazikalović – Pavlović, Beograd, 2004.
 8. Sima M. Ćirković, The Serbs, Oxford, 2004. Srpski prevod: Srbi među evropskim narodima, Beograd, 2004.
 9. „Čudnovat naslove ove knjige je pozajmljen iz ocene dugog hoda srpske istorije koju je 1919. napisao književnik Ivo Andrić“. „Zaključak o stvaranju Jugoslavije bile su reči mladog pesnika Ive Andrića 1919. da je time završena ’ona kobna linija klanja i oranja’“. Milorad Ekmečić, Dugo kretanje između klanja i oranja. Istorija Srbije u Novom veku (1492-1992), Beograd, 2007, s. 1, 371.
 10. Vid. Latinka Perović, Nikola Pašić o Radikalnoj partiji pre njenog formalnog organizovanja u: Nikola Pašić. Život i delo, Beograd, 1997.
 11. Milorad Ekmečić, Dugo kretanje između klanja i oranja… s. 316.
 12. Vid. Mitropolit Mihailo i Nikola Pašić. Emigrantska prepiska 1884-1888. Priredio, uvodnu studiju i napomene napisao Andrej Šemjakin, Beograd, 2004.
 13. Isto.
 14. Vid. Aleksandar Hercen, Ruski narod i socijalizam. Prevod Petar Bunjad. Izbor, uvodna studija i komentari Latinka Perović. Podgorica, 1999.
 15. Latinka Perović, Usredsređenost na nacionalno oslobođenje i ujedinjenje u: Nikola Pašić u Narodnoj skupštini, knj. 1, Beograd, 1997.
 16. Vid. Dimitrije – Mita Cenić, Izabrani spisi, 1-2. Uvodna studija, izbor, redakcija i napomene – Latinka Perović. Beograd, 1988.
 17. Vid. Dubravka Stojanović, Iskušavanje načela i ratni ciljevi Srbije 1912-1918, Beograd, 1994.
 18. Milorad Ekmečić, Dugo kretanje… s. 262.
 19. Vid. Latinka Perović, Srpski socijalisti 19. veka, knj. 2. Beograd, 1985.
 20. Holm Zundhausen, Istorija Srbije od 19. do 21. veka. Preveo s nemačkog Tomislav Bekić. Beograd, 2008.
 21. „Jedina tradicija koja postoji, izrasla i stamena, to je nacionalizam. On je taj koji daje nadahnuća za velike podvige i vladaocima i strankama i narodnoj masi“. Slobodan Jovanović, Vlada Aleksandra Obrenovića, knj. III. Sabrana dela, XII, 1936, s. 426.
 22. Vid. Latinka Perović, Srpski socijalisti 19. veka, knj. 2, s. 332.
 23. Holm Zundhausen, Istorija Srbije od 19. do 21. veka… s. 136.
 24. Vid. Latinka Perović, Prvi poznavaoci i pristalice socijalističkih učenja u Srbiji. Obaveštavanje o postojanju socijalističkih učenja, pominjanje socijalizma u: Srpski socijalisti 19. veka, knj. 1… s. 157-166.
 25. Vid. Latinka Perović, Između anarhije i autokratije. Srpsko društvo na prelazima vekova (XIX-XXI), Beograd, 2006, s. 185.
 26. Isto, s. 186-187.
 27. Latinka Perović, Šta je pisano o Svetozaru Markoviću do kraja Prvog svetskog rata u: Srpski socijalisti 19. veka, knj. 2… s. 29.
 28. Isto, s. 40.
 29. Latinka Perović, Kritika liberalizma (Dragiša Stanojević). Polemika sa Svetozarom Markovićem u: Srpski socijalisti 19. veka, knj. 1… s. 259-267.
 30. Franco Venturi, Il populismo russo, I-III, Torino, 1972.
 31. Andrzej Valicki, A History of Russian Thought: From the Enlightenment of Marxism, Oxford, 1980.
 32. Latinka Perović, Prilog istorijatu realnog socijalizma u: Srpsko-ruske revolucionarne veze. Prilozi za istoriju narodnjaštva u Srbiji, Beograd, 1993.
 33. Vid. Dunja Melčić, Mišljenje slobode jučer i danas. Na tragu Hannah Arendt, Gordogan, Zagreb, 2007, 11-14.