Srpski liberali, 50 godina poslije (video)

Latinka Perović i Milivoj Bešlin

Jugoslovenski predsednik je kritikujući koncepcije rukovodstva CK SK Hrvatske kao „apsolutno tuđe socijalističkom razvitku, apsolutno idejno tuđe Savezu komunista Jugoslavije“, a misleći na nacionalizam, rekao da je to pojava koja „tinja u mnogim republikama“. I, evidentno ciljajući Srbiju, rekao je da su „u jednoj republici možda isti takvi razmjeri“, samo je razlika bila u tome što „oni tinjaju ne duboko pod pepelom, jer ga prigušivaju odozgo. Tu su mudriji malo, znaju malo zamazivati. Jednog dana bi, razumije se, to planulo sve, to sam siguran“, rekao je Tito, najavljujući time da će sličnu akciju pokrenuti i u Srbiji. Tako je politička smena u Hrvatskoj bila uvod u slične radikalne poteze i u drugim republikama, pre svega u Srbiji.

Karađorđevo 1971.

Povodom događaja od prije 50 godina, sa Latinkom Perović razgovarao je Milivoj Bešlin.

#video, Latinka Perović

Korupcija virus (video)
Prljava bajka (video)
Ljudi u pokretu (video)
Almin zakon (video)
Ćatić: Dijete je… (video)
Ćatić: Sutra je… (video)
Latinka Perović