Korupcija virus (video)

Da li je korupcija sistemski problem?

U okviru Tužilaštva Bosne i Hercegovine djeluje i Odjel za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju koji ima 21 tužioca zaposlena u četiri odsjeka.

Jedan od tih odsjeka je i Odsjek za korupciju koji se bavi krivičnim djelima zloupotrebe javnih funkcija visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine i odgovornih imenovanih lica sa najvišim funkcijama, poput direktora javnih preduzeća, ustanova i slično.

Pratite portal slobode NOMAD i na našem YouTube kanalu.

Detaljnije u analizi Almira Muhamedbegovića – Korupcija virus.

#video