foto: Dženat Dreković/NOMAD

Veličković: Vizionarsko metiljanje

Šta god ministrica osnovnog obrazovanja, Naida Hota-Muminović, mislila kad je ovih dana samodopadno promovisala Uputstva za organizaciju školske 2023/2024. godine[1], rezultat je još jedan tragičan nesporazum vlasti i obrazovanja. Iz njene perspektive, vjerovatno i perspektive njenih saradnica, materijal je rezultat teškog rada i najboljih namjera. U stvarnosti, to je korak dalje u trojkinom vizionarskom metiljanju stranputicom u obrazovanju.

Uputstva su, kako u njima stoji, namijenjena prije svega direktorima, kao polugama vlasti. Jezik je pun pedagoških fraza bez pokrića u primjerima koji bi nas uvjerili da sastavljači zaista znaju o čemu govore. Rečenica – “Model podrške je putem stručnih timova koji tijesno sarađuju sa Institutom prema datom planu na teme koje su od značaja za implementaciju predmetnih kurikuluma a u svrhu naglaska na ključne kompetencije koje je potrebno iskazati kroz rješavanje autentičnih situacija učenja koje repliciraju stvarne životne izazove.”  – primjer je nemoći ove ekipe da izrazi suvislu misao.

Već iz nespretne formulacije da se “nova školska godina 2023/2024. (…) temelji na odlukama” jasno je da iza Uputstava ne stoji vizija nekakve stvarne obrazovne (kurikularne) reforme, nego samo i isključivo želja da se proizvodnim pogonom (kako valjda menadžeri vide školu) gazduje čvrstom pravnom rukom. Školska godina se, naime, ne temelji ni na kakvim odlukama, pogotovo ne na spornim i lošim, nego na potrebama djece i sposobnosti učitelja da te potrebe zadovolje.

Birokratska pamet se i nema na šta drugo pozivati nego na odluke; Uputstvo ih je puno i sve do jedne su tu da bi prijeteći upozorile neistomišljenike na rizike nepokoravanja stranačkoj sili. Uputstvo od stručne javnosti kojoj se obraća očekuje da zaboravi da su i te odluke donošene također samovoljno, ad hoc, bez poštene i otvorene rasprave, bez odbranjenih argumenata, samovoljno i jalijaški samouvjereno.

Kad god treba konkretnim sadržajima popuniti rupetinu unutar iznuđenog pravnog okvira, Uputstva uglavnom mucaju ili šute, izvinjavajući se za šutnju radovima u toku. Kad ipak pokušaju mucanjem predstaviti kakva će ta školska godina temeljena na odlukama biti, dobijemo nekakve lijepo šematizirane budalaštine. Od ove nesretne godine počinje reforma za prvu trijadu; tu se od nastavnika očekuje da “integriraju odgojno-obrazovna područja”, kojih ima tri:

  1. Priroda i nauka oko nas (predmeti: moja okolina, matematika, informatika),
  2. Izražavanje i stvaralaštvo (predmeti: BJK/HJK/SJK, engleski jezik, D/K/R, vjeronauka),
  3. Aktivnost i stvaralaštvo (predmeti: likovna i muzička/glazbena kultura, tjelesni i zdravstveni odgoj).

Ko je i kada i zašto odlučio da područja budu baš ova? Po čemu se to bitno razlikuju izražavanje i aktivnost, pa da se područja definišu prema toj razlici? Ako je već ušlo u upotrebu da se nauk i nauka koriste kao sinonimi, zašto vjeronauka nije u području Priroda i nauka oko nas? Zašto se to područje ne zove STEM? Čitalac uputstva očekivao bi da format dostupan na internetu ima linkove s odgovorima na ova pitanja, fusnote ili napomene; ali ne.

Dokument nema potpisnike. Iza njega stoje ministrica, sa svojim obraćanjem na početku, i JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, kao njena produžena stručna ruka. On se u suštini i ne obraća nastavnicima. On stvara privid uređenosti sistema. Njegova je jedina svrha da stvori utisak kod neupućene javnosti kako trojka vodi računa o našem najvećem bogatstvu, djeci, i kako dosljedno tome unapređuje kvalitet obrazovanja. Zato i jeste tragičan, jer populizmu žrtvuje još jednu, dvije, tri… godine, nenadoknadivo vrijeme da se u obrazovanju uradi nešto zaista smisleno i korisno.


[1] Uputstva sadrže 7 poglavlja: Uputstvo o implementaciji Nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja za školsku 2023/2024. godinu, Uputstvo o realiziranju registriranih vannastavnih i posebnih programa za školsku 2023/2024. godinu, Uputstvo o obilježavanju godišnjica masovnih stradanja građana Sarajeva 1992-1995. za školsku 2023/2024. godinu, Uputstvo o organiziranju i provođenju takmičenja iz nastavnih predmeta/oblasti na općinskom i kantonalnom nivou za školsku 2023/2024. godinu, Uputstvo o izdavaštvu, udžbenicima i nastavnim materijalima, Uputstvo za Katalog tema stručnih usavršavanja u sektoru odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo i a) Uputstvo za primjenu novog obrasca Metodologije za izradu godišnjeg programa rada osnovnih škola za školsku 2023/2024. godinu, koji će se preuzimati u elektronskom obliku iz informacionog sistema EMIS / b) Uputstvo za primjenu novog obrasca Metodologije za izradu godišnjeg programa rada srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu, koji će se preuzimati u elektronskom obliku iz informacionog sistema EMIS

Nenad Veličković