foto: Dženat Dreković/NOMAD

Zečević: Oružje TO i odbrana Sarajeva

Sjećanje na vrijeme nesnalaženja u pripremama za odbranu grada

Predsjedništvo SR Bosne i Hercegovine 19. oktobra 1990. godine donijelo je odluku da se naoružanje i vojna oprema Teritorijalne odbrane SR Bosne i Hercegovine preda u vojne magacine JNA, na osnovu naredbe Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 14. maja 1990. godine po kojoj je trebalo cjelokupno oružje TO prenijeti u skladišta JNA “radi čuvanja”.

Naredbom Republičkog štaba TO SR BiH od 23. oktobra 1990. pristupilo se izuzimanju i prikupljanju cjelokupnog naoružanja i municije od društvenih i javnih preduzeća i ostalih subjekata ONO i DSZ. Na taj način je Teritorijalna odbrana SR BiH praktično neutralizirana i stavljena pod kontrolu jednog novog idejnog koncepta.

Prema dostupnim podacima u brojnim skladištima Teritorijalne odbrane SR BiH bilo je uskladišteno više od četvrt miliona pješadijskog oružja različitog kalibra, više od 80 miliona komada municije za to oružje, preko 15 hiljada minobacača svih kalibara i velik broj minobacačke municije i ostalih sredstava (radio stanica, sanitetske opreme, eksploziva za rušenje, itd).

Sarajevo je imalo nekoliko velikih industrijskih centara sa visokom koncentracijom zaposlenih, naprimjer Famos-Koran Pale, Pretis, UTL i Tas u Vogošći, Famos u Hrasnici, Energoinvest na Stupu, tako da su i lokacije za smještaj oduzetog oružja i municije Teritorijalne odbrane sa područja Sarajeva bile na Koranu, Faletićima, u Hadžićima, Krupačkoj Rijeci, Semizovcu, Misoči i Lukavici.

Kada je Sarajevo stavljeno u okruženje JNA, jedina lokacija koja je bila na raspolaganju Teritorijalnoj odbrani grada Sarajeva je bila u Faletićima. Nažalost, nepojmljivo je da vojne i političke ličnosti u Sarajevu nisu shvatile važnost tog skladišta za očiglednu nužnost vojne odbrane od prijetnji koje su bile tako vidljive. Ili jednostavno nisu bile dorasle datom trenutku. Dana 14. aprila 1992. godine jedinice paravojnih snaga pod patronatom JNA su izvukle kompletno oružje i municiju i prebacili na Pale. Na tabeli je dat pregled oružja i municije koje je bilo uskladišteno za potrebe TO grada Sarajeva na dan 24. maja 1990. godine.

Berko Zečević


Rodić: Kazaljke
Hromadžić: Oda lipe radosti