Batinić: Teorija književnosti

Moglo bi se kazati da postoje četiri osnovna načina
Komponovanja riječima:

Prvi
Čitalac je u brodici
I plovi dugom, meandrirajućom rijekom
To je roman

Drugi
Čitalac je u kanuu
Koji se spušta brzim planinskim potokom
To je kratka priča

Treći
Čitalac je u satelitu
Koji orbitira visoko iznad Zemlje
To je pjesma

Četvrti
Baciš svog čitaoca u okean
On proguta dva tri gutljaja i utopi se
To je haiku

Hrvoje Batinić

Lovac na priče
Gospodar ptica
Batinić: Živi i mrtvi
Batinić: Ratni ciljevi
Batinić: Izgubljena mjera
Batinić: Zrnca Raja u Paklu