Slapšak: Kosovko-srpski bukvar

Početnica za osnovnu pismenost, u ovom slučaju za razumevanje srpsko-kosovskih odnosa nije ništa novo ni nepoznato: problem je samo u tome što je to razumevanje neizgovorivo, neprimenjivo i zapravo nezamislivo. Otuda početnica. Nema nikakvog smisla prizivati razum, ljubav, prijateljstvo, nuždu, obaveze i slične apstraktne pojmove, jer je više puta dokazana njihova neupotrebljivost. Pa da probamo.

Kosovo: samostalna država, republika, većinom priznata u svetu i u susedstvu, sa podrškom bivše članice promenljivog sastava Saveta bezbednosti UN, Albanije. Od 2018, Kosovo je kandidat za širenje EU. Od 27 članica EU, pet ih ne priznaje Kosovo. Kosovo priznaje manjine, priznaje i pretežno srpske opštine, politički pokušava da u njima dobije više vlasti.

Srbija: samostalna država, republika, priznata u svetu i susedstvu, kandidat za širenje EU od 2012. Ne priznaje državu Kosovo i smatra je delom svoje teritorije. Srbija priznaje manjine.

Manjina: Srbi su najveća manjina u Kosovu. Srbi su još veća manjina u Hrvatskoj, ali Srbija priznaje Hrvatsku kao državu. Srbi nemaju status manjine u Sloveniji, ali Srbija priznaje Sloveniju kao državu.

Srbi u Kosovu: vreme, i pouke iz Hrvatske (Srbi) i Austrije (Slovenci).

Republika Srpska: mogla bi biti utočište za sve slobodoumne, za one koji se dvoume ili neće da prihvate nijednu etničku pripadnost, jugoslovenska i kosmopolitska utopija. Pa nije.

Rešenje: Srbija mora priznati državu Kosovo i sa njom urediti status i prava srpske manjine. Teritorijalne ambicije, istorijske pretenzije i lirsko-epska fantastika nisu deo diplomatije. Isključenje Kosova iz dnevnog reda svih parlamentarnih stranaka znači normalizaciju političkog života. Izvanparlamentarna kosovalgija (bol za Kosovom) zahteva promišljeni prosvetiteljski program sa školama, medijima i kulturom uopšte.

Kurti, Albin: predsednik vlade države Kosovo, nekadašnji tvrdi nacionalista, danas političar na kojeg se može uticati sa evropske i sa američke strane. Govori dobro engleski i ume da se izražava, spreman na razgovore, time i na kompromise. Radi isključivo u korist svoje države. Smenjiv, zavisno od izbora.

Vučić, Aleksandar: predsednik vlade ili države Srbije, kako zapadne, nekadašnji i današnji tvrdi nacionalista. Govori razumljivo engleski, ali niko izvan Srbije nije u stanju da shvati značenje. Na njega se može, nakratko, uticati sa bilo koje strane. Radi uglavnom na štetu svoje države. Nesmenjiv, nezavisno od izbora.

Parlamentarna opozicija: u Kosovu radi protiv Kurtija, u Srbiji za Kosovo i time za Vučića.

Pobuna protiv nasilja, vlade i Vučića: kad se u pobunu ušunja Kosovo/kosovalgija, nestaće.

Odgovornost za ratove i nasilje: reč izgubljena u originalu i u svim prevodima. Posle 3. i 4. maja 2023, morala bi biti ponovo nađena.

Kulturne veze Srbije i Kosova: brižljivo i temeljito sakrivene u obe države. Istraživanje je, međutim, bogato rezultatima.

Ja volim Kosovo. Volim albanski jezik u svim narečjima. Volim putopise Idit Darem, opise usmene albanske iz pera poezije Dore d’Istrije, volim gradove albanskih naseljenika u italijanskoj provinciji Marke (i njihov jezik, koji je zabeležila Dora d’Istrija), volim poemu Skenderbeg Grigora Prličeva iz Ohrida, koji je pisao na savršenom grčkom i smatrao da je Bugarin, volim kosovske plesove i albanske horove, volim Aleksandra Gavrića kao kapetana Lešija i Bekima Fehmiju kao najboljeg filmskog Odiseja. Volim turizam/karavansku pratnju, šverc oružja, dragog kamenja i voća, koje Albanci na Balkanu suvereno vode negde od 17. veka. I ne volim status Roma ni u jednoj od država na području bivše Jugoslavije, uključujući Kosovo.

Bukvar bi bio dobar oblik obrazovanja/početnice za bilo koju od ovih tema.

Svetlana Slapšak

Slapšak: Klio
Slapšak: Osvetnice
Slapšak: Dražesan?
Slapšak: Kraljević
Slapšak: O solidarnosti