Brčić: Pokušaj da se uzburka tiha a nezadovoljna masa

Innerview

Nakon nedavne smjene sa pozicije člana Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, nekadašnja ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo prozvala je predsjednika stranke Edina Fortu i navela da za njenu smjenu nije postojao nijedan zakonski osnov već je cilj bio njeno istupanje iz stranke.


NOMAD: U aprilu 2021. podnijeli ste ostavku na mjesto ministrice pravde i uprave KS, šta je bio razlog za takvu odluku?

Brčić: Nekoliko je razloga bilo za takvu odluku. Jedan od tih razloga je bio privatne prirode, ali je donošenju odluke doprinijelo i neslaganje sa određenim odlukama tadašnjeg predsjedništva stranke, kao i tada aktuelnog premijera Vlade KS.

NOMAD: Prilikom formiranja aktuelne vlade KS bilo vam je ponuđeno mjesto premijera, ali ste odbili uz obrazloženje da u trenutnoj situaciji poziciju treba obnašati neko ko je ekonomske struke. Zašto pravni stručnjak nije dobra ideja za premijera s obzirom na važnost provedbe već postojećih i donošenja novih zakona koji bi ekonomskim stručnjacima olakšali rad, naprimjer? 

Brčić: Kao što sam i tada rekla, postojali su određeni razgovori, odnosno dio kolega unutar Naše stranke, ali i iz stranaka koalicije je smatrao da bih bila dobro rješenje. I dalje sam pri stavu da na čelu Vlade treba biti iskusni, poželjno ekonomski, stručnjak, iako moram priznati da kolega Uk sasvim solidno radi taj posao. To je ipak samo moja perspektiva, što ne znači da i neko iz pravne struke ne bi bio sasvim dobro rješenje.

NOMAD: Teško se može tvrditi da je premijer Uk ekonomski stručnjak. Žalite li što niste prihvatili poziciju?

Brčić: Lično nisam nikada bila zainteresovana za tu poziciju. Sebe vidim isključivo u struci, tako da ne žalim zbog ranije donesenih odluka. Jednako bih i sada postupila, pri “naknadnoj” pameti.

NOMAD: Svojevremeno ste kao ministrica u Vladi KS pohvalili saradnju sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. Kako ste zadovoljni njihovim dosadašnjim radom i angažmanom?

Brčić: Volim reći da je Ured, na određen način, moje čedo. Zaista sam, zajedno sa kolegama iz tzv. Vlade šestorke, uložila napore na jačanju uloge, kapacitiranju, te kreiranju uslova za neovisno djelovanje Ureda. Ured radi sjajan posao, što je prepoznato od strane domaće javnosti i međunarodne zajednice. Kao jedan od rijetkih svijetlih primjera je istaknut i u Pribeovom izvještaju o stanju pravosuđa u BiH.

Jedini ozbiljniji rizik kojeg prepoznajem za funkcionisanje Ureda je preuzimanje većeg broja nadležnosti, nego što možda trenutni kapaciteti Ureda mogu savladati. Ali, tu i Vlada ima svoju ulogu i zadatak da u cijelosti odgovori svim zahtjevima, prvenstveno za (dodatnim) kadrovskim kapacitiranjem ovog tijela. Nadam se da će u nekom narednom periodu i državna Agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije profunkcionisati u pravom smislu te riječi, jer tek tada, uz koordinaciju aktivnosti na svim nivoima, možemo očekivati prave efekte prevencije i borbe protiv korupcije.

NOMAD: Za vrijeme svog mandata često ste govorili o potrebi veće transparentnosti rada organa uprave, ustanova i javnih preduzeća KS, da li je u odnosu na 2021. postignut napredak po tom pitanju?

Brčić: Sasvim sigurno da jeste. Ukoliko pogledamo standarde proaktivne transparentnosti, Kanton Sarajevo je, propisima donesenim u proteklom periodu, ispunio sve ili gotove sve standarde. Koliko se dostupni podaci koriste, te koliko se koriste mehanizmi kontrole koji su vlastima dati kao oruđe kroz donesene propise, drugo je pitanje.

NOMAD: U čemu se ogleda napredak?

Brčić: Pa sama činjenica da se ni jedno ime zaposleno u javnom sektoru Kantona Sarajevo više ne može “sakriti”, da nema tajni o platama i primanjima u javnom sektoru, da se ne može desiti da jedna institucija, npr. svom resornom ministru ne želi dostaviti Statut kao osnivački akt (a čemu smo svjedočili u prošlosti), čini mi se da govori sama za sebe. Ponavljam, upotreba podataka u svrhu određenih analiza, kao i kontrole koje se iz takvih analiza mogu nametnuti, drugo je pitanje i nisam sigurna da se dovoljno dobar posao radi na tom polju.

NOMAD: Kako ocjenjujete transparentnost rada aktuelne kantonalne vlasti i uopšte kako komentirate rad Vlade, s obzirom, kako se čini, da nemaju skupštinsku većinu i već je najavljena rekonstrukcija?

Brčić: Imajući u vidu okolnosti u kojima aktuelna Vlada KS radi, odnosno imajući na umu da gotovo od imenovanja nemaju stabilnu političku situaciju koja bi im omogućila jedan relaksiraniji ambijent za djelovanje, rekla bih da rade sasvim korektno. Ključni projekti, koji su od najvećeg interesa za građane i građanke, su zadržani i nastavljeni. Tu mislim na pronatalitetne politike, subvencije prema mladima, subvencije za pohađanje predškolskih ustanova, oživljavanje Kampusa, infrastrukturne projekte u saobraćaju…

NOMAD: Šta je postignuto po pitanju zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja?

Brčić: Ne znam koji su razlozi, ali taj zakon, nažalost, nije ugledao svjetlo dana. Nadam se da to neće ostati trajno neispunjeno obećanje aktuelne vlasti, te da će se u dogledno vrijeme poduzeti aktivnosti na implementaciji.

NOMAD: Zakon o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika Kantona Sarajevo usvojen je u aprilu 2019. Kakve su konkretne koristi od ovog zakona?

Brčić: I taj propis je bio funkciji podizanja stepena odgovornosti i transparentnosti javne vlasti i mislim da je u tom smislu Zakon dao efekte. Podaci o imovini – ono što se sada kao jedna od ključnih preporuka za unapređenje pravosuđa, pokušava postići na nivou VSTV – javnih dužnosnika u Kantonu Sarajevo su javno dostupni. Mediji koji se bave istraživačkim novinarstvom rekla bih da su, uz Ured, ponajviše koristili i koriste te baze podataka radi poređenja sa podacima koje oni sami imaju, te radi analiza i eventualnih prijava u slučaju uočenih odstupanja.

NOMAD: U aprilu prošle godine imenovani ste za članicu Upravnog odbora KCUS-a. Šta su rezultati rada UO u proteklom periodu?

Brčić: Teško je govoriti o rezultatima tog tijela. Osim formalnog potvrđivanja nužnih odluka iz nadležnosti tog tijela, niti jedno ozbiljnije pitanje se nije razmatralo. Ja sam na određen način tu bila opozicija, a interes Kantona Sarajevo je bio da se makar u nekoj mjeri dođe do informacija o radu te, za javnost, vlasti KS i građane, u proteklom periodu zatvorene institucije. Od aprila mjeseca, odnosno otkako je generalna direktorica, konačnošću odluka Senata UNSA izgubila nastavnička zvanja na fakultetima medicinskog usmjerenja, trajala je bitka Kantona Sarajevo i mene kao predstavnice Kantona u UO KCUS da se na dnevni red stavi pokretanje procedure razrješenja generalne direktorice, što je, sada već raniji saziv Upravnog odbora, uporno odbijao. Na koncu, takvo postupanje Upravnog odbora rezultiralo je smjenom tog tijela.

NOMAD: Za vašu smjenu smatrate odgovornim predsjednika NS Edina Fortu, a on kaže da se kadrovske odluke donose na organima stranke koji, kako kaže, dobro rade. Šta su razlozi za ovakav razvoj događaja?

Brčić: Ako kolega Forto pod organima stranke podrazumijeva dogovore u sarajevskim lokalima, kada je jednom kolegi na prijedlog “Mislim da bi Lejla Brčić bila najbolja za tu poziciju” (ne znam koju, nisam bila prisutna) odgovorio “Ma kakva Lejla Brčić, ona ne može nigdje”, onda se slažem da se odluke donose na organima stranke, čiji rad ne bih cijenila. Već sam o tome govorila u medijskim istupima. Poteškoće u funkcionisanju između predsjednika Forte i mene su počele od pregovora za formiranje Vlade KS 2021. (povratak Vlade šestorke/trojke).

Naime, tada je moje negodovanje zbog zahtjeva Naše stranke da preuzme premijersku poziciju, uz istovremene prijedloge kolega iz drugih stranaka da ja preuzmem tu ulogu, shvaćeno kao moje lobiranje za premijersku poziciju. I tada i sada sam stava da nikako nismo sebi smjeli dozvoliti da preuzimamo čelnu poziciju u vladi u kojoj natpolovičnu većinu ima druga stranka (neovisno da li je to NiP, SDP ili neko treći), jer u takvim okolnostima nemate preveliku mogućnost vođenja, da ne kažem diktiranja procesa, a odgovorni ste za svaki nedostatak i loš rezultat. Odluka i insistiranje da budemo na čelu dovela je do toga da su naši koalicioni partneri rasli na prvim narednim izborima, dok je NS stagnirala.

Nakon toga, u više navrata sam ukazivala i na način donošenja odluka i izražavala nezadovoljstvo sa pojedinim donesenim odlukama. Protivila sam se i preuzimanju pozicije v.d. predsjednika stranke od strane kolege Forte nakon što je Peđa dao ostavku (a što je bila priprema za predstojeći kongres), jer sam, posebno tada, u vrijeme goruće korone, smatrala da Kanton Sarajevo zahtijeva angažman premijera 24/7 zbog čega sam se i povukla iz predsjedništva stranke kada je već postalo izvjesno da će rukovođenje preuzeti kolega Forto.

NOMAD: Umjesto vas u UO je imenovana Amela Kuskunović. Šta mislite zašto je ona dobila prednost u odnosu na vas? Odnosno, zašto stranci više niste potrebni u ovom odboru?

Brčić: Kolegicu Kuskunović izuzetno cijenim, dugogodišnja je članica i gotovo se isključivo bavi pitanjima iz oblasti zdravstva tako da je sasvim sigurno jedan od boljih poznavatelja stanja u zdravstvu, potreba i slabosti. Njeno imenovanje ima moju punu podršku. Da me Amela ili neko drugi ne shvate pogrešno, ali njeno imenovanje je kolateralna “šteta”, odnosno intencija nije bila da se Amela imenuje, nego da se Lejla isključi. Kao što sam i u ranijim istupima istaknula, moja zamjena u UO KCUS je za cilj imala da bude “kap u čaši” koja će me gurnuti preko praga NS, prema izlazu. To potvrđuje i namjera rukovodstva Naše stranke da za smjenu saznam iz medija, ali su članovi rukovodstva koalicionih partnera, cijeneći saradnju koju imamo i stručnu i profesionalnu podršku koju sam pružala tamo gdje je bila potrebna, smatrali to neprihvatljivim i o namjeravanoj smjeni me obavijestili noć prije. Pogrešna poruka se generalno šalje članstvu ovakvim pristupom. Izlažete se kada to niko nije htio, zagovarate, uz sve pritiske i neugodnosti, zakonitost i interese (su)osnivača, poštujete smjernice i instrukcije Vlade KS (kao organa koji vas je imenovao) i onda u kadrovskoj križaljci, isključivo zbog ličnih animoziteta, budete isključeni. Sva ova priča i situacija nema veze sa pozicijom. Poruka je bila “izađi iz stranke”. Smatrala sam ispravnim da odgovorim da sam shvatila poruku i da ne izlazim!

Ponavljam, sve to nema veze sa novim sazivom, Ameli i cijeloj ekipi želim sretan i uspješan rad. Već smo ostvarili određene kontakte i ja ću im, koliko to budu smatrali potrebnim, pružiti podršku u njihovom angažmanu.

NOMAD: Kako vidite budućnost NS, a kako svoju ulogu u stranci?

Brčić: Jedan od motiva zbog kojih sam javno progovorila je pokušaj da se malo uzburka tiha a nezadovoljna masa. Mi trenutno imamo situaciju da godinu dana pred lokalne izbore nemamo odbore u Mostaru (gdje su se izbori desili zahvaljujući našoj sjajnoj Irmi Baralija), u Goraždu (u kojem godinama participiramo u vijeću), u Lukavcu je odbor raspušten i zaključana kancelarija promptno nakon što su zaključili sporazum o saradnji sa SDP-om i NiP-om (podsjećam, strankama koje su naši koalicioni partneri na svim nivoima), u Sarajevu smo sve manje vidljivi, OO Centar, kao odbor koji bilježi najbolje rezultate (po procentima osvojenih glasova na posljednjim izborima) je označen kao crna ovca…

Kada sam na prvoj sjednici Glavnog odbora postavila pitanje i zahtjev da razgovaramo i rješavamo unutrašnja nezadovoljstva, predsjednik je to odbio uz konstataciju da ne zna o kakvim nezadovoljstvima se radi i da sve odlično funkcioniše. Problemi se nikada nisu i nikada neće rješavati guranjem pod tepih nego izvlačenjem na površinu. Duboko vjerujem u Našu stranku i ideju Naše stranke, uvjerena sam da imamo sjajno članstvo, vrlo kvalitetne, poštene, vrijedne i sposobne kadrove. Međutim, ukoliko vrlo brzo ne krenemo rješavati unutrašnje probleme i ne počnemo zadržavati članstvo, umjesto što članstvo tjeramo iz stranke, veoma lako možemo urušiti sve do sada postignuto.

Innerview

Mats Gustafsson
Mario Batković
Mary Halvorson
Brian Eno
Vlado Džihan
Vojo Šindolić
Senad Avdić
Josip Osti
Mirza Kušljugić
Selvedin Šatorović
Nenad Veličković
Fra Ivan Šarčević
Ibrahim Hadžić
Igor Mandić
Stephen Kotkin
Predrag Čudić
Svetislav Basara
Derviš Čičko
Berko Zečević
Raphael Lea'i
Damir Imamović
Ana Lalić Hegediš

Ana Lalić Hegediš
Damir Imamović
Raphael Lea'i
Berko Zečević