Brano Jakubović, foto: V. Mujagić

Otvoreno pismo AMUS-u

Brano Jakubović, iz Dubioze kolektiv, uputio je Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS) otvoreno pismo povodom sazivanja nelegalne elektronske sjednice Skupštine AMUS-a. Pismo prenosimo u cjelini.

Stručna služba AMUS-a
Upravni odbor AMUS-a
generalna direktorica Stručne službe AMUS-a Lejla Trnčić

Poštovani,

Razlog ovog javnog obraćanja je mail sa uputama za elektronsko glasanje koji sam dobio juče, 8.4.2020 godine.

Moje pitanje za vas je – zbog čega uporno insistirate na pokušajima da održite elektronsku sjednicu iako je Institut za intelektualno vlasništvo jasno rekao da Statut AMUS-a ne previđa mogućnost elektronskog održavanja sjednice Skupštine, te ni jedna elektronska sjednica, pa ni ova koja je od juče u toku, ne može biti važeća. To su čak javno objavili na svom sajtu referirajući se na ovaj vaš posljednji potez.

Ako se sjećate, ja sam bio vjerovatno prvi koji je, prije nekoliko godina, predložio da bi bilo dobro u Statut ugraditi i razraditi mogućnosti elektronskog glasanja, a vi ste mi tada objasnili da je to nemoguće i da se sjednice moraju održavati u sali i da su ti članovi Statuta nepromjenjivi itd.

Nekoliko mjeseci poslije toga, mimo svih procedura i statuta, iskoristili ste ideju elektronskog glasanja samo da biste napravili promjene u sastavu Upravnog odbora AMUS-a, jer vam neki, u to vrijeme novoizabrani članovi nisu odgovarali.

Danas imamo situaciju da su sve elektronske sjednice, ali i sjednice Skupštine i sve odluke donesene na njima nevažeće. Na ovaj način pozivate kompletno članstvo AMUS-a da učestvuje u aktivnostima koje su u suprotnosti sa Statutom i tako šaljete Institutu za intelektualno vlasništvo još jednu poruku o neozbiljnosti i nemaru koji vlada u Stručnoj službi i Upravnom odboru. Upravo ovakav vaš rad ekspresno vodi ka oduzimanju licence.

U ovo vrijeme velike krize i još veće neizvjesnosti, koristim priliku i da vam predložim da, umjesto da se bavite politikanstvom i pokušajima da ovo teško vrijeme iskoristite za realizaciju samo svojih vlastitih interesa i to na nelegalan način, iskoristite Fond za kulturne i socijalne namjene koji iznosi 10% budžeta i da svim članovima AMUS-a uplatite jednokratnu bespovratnu pomoć, i na taj način pokažete autorima, čije interese biste trebali štititi, da misliti i na njih a ne samo na sebe.

Time biste bar u ovoj velikoj društvenoj drami kroz koju svi zajedno prolazimo pokazali da imate bar malo društvenog senzibiliteta, odgovornosti i brige prema autorima čijim novcem raspolažete. Možda vi ne osjećate krizu ali sam siguran da mnogi autori već osjećaju a pomenuta jednokratna pomoć bila bi ne samo simbolička već i životno važna gesta.

S obzirom da su sve vlade na svim nivoima odlučile da u potpunosti ignorišu dobrobit privrede i radnika i da u takozvanim vladinim mjerama nema ni pomena o grupaciji “freelancera”, kojoj pripada većina autora, AMUS mora u ovoj krizi pokazati elementarnu odgovornost i baviti se interesima svih autora, a ne samo onima koji su u upravnim tijelima, a pogotovo ne bi trebao da se bavi sazivanjem ilegalnih sjednica Skupštine.

Brano Jakubović

#AMUS, Brano Jakubović

Pandemija lova u mutnom
Jakubović: Dad džouk
Jakubović: Eurokrem
Jakubović: Normalno
Jakubović: Kolekcije
Jakubović: Bademi
Jakubović: Tavan
Jakubović: Redemption Song
Jakubović: Moja okolina
Jakubović: Harmonikaš
Jakubović: Nosač zvuka
Jakubović: JBG
Jakubović: Pripadanje
Jakubović: IMA li bujruma?
Jakubović: Viva La Pola!
Jakubović: Alhemija
Jakubović: Vodokotlić