foto: Dženat Dreković/NOMAD

Haverić: Samoograničavanje uma (II)


[1] Mato Zovkić, »Autobiografski roman o učenicima medrese u vrijeme ateističke vlasti«, Bosna franciscana 53, Sarajevo, 2020, s. (321-325) 321.

[2] Ibidem, s. 325.

[3] Slavoj Žižek, »Slava ateizmu«, Dani 462 (21. april 2006), s. 37 (podv. T. H.).

[4] Usp. Tit Lukrecije Kar, O prirodi (prev. Marko Tepeš), Zagreb, 1952, I, 63, 83-84.

Tarik Haverić