foto: Dženat Dreković/NOMAD

Ovčina: Kralj

u zraku vrelina
u podrumu svježina
kosti od davnina
petsto šezdeset jedna godina
u svakoj težina
kraljeva blizina
ko bistrina
ko svojina
naša dubina
protiv tuđiiina
izmišljotina
praznina

prvog jula dvijehiljadedvadesetčetvrte u jajcu

Damir Ovčina

Ovčina: Ko sam ti ja
Ovčina: Afrika
Ovčina: Polja trnja
Ovčina: Godine trnja
Ovčina: Dubina
Ovčina: Brdo orlova
Ovčina: Bosnaekspresom
Ovčina: Zlato
Ovčina: Patton
Ovčina: Djelić tebe
Ovčina: Boje zmaja
Ovčina: Danijela ozme
Ovčina: Galipolje
Ovčina: Ko je taj njegoš
Ovčina: Tebece
Ovčina: Azov
Ovčina: CVII
Ovčina: Doba pleha
Ovčina: Šest za CVII
Ovčina: Argentina